Mường Chà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

09:18 - Thứ Tư, 16/01/2019 Lượt xem: 8217 In bài viết

ĐBP - Năm 2018, huyện Mường Chà thực hiện thu ngân sách được 28,3 tỷ đồng, đạt 129% so với dự toán pháp lệnh. Năm 2019, dự toán pháp lệnh giao tổng thu ngân sách 25,8 tỷ đồng (tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2018). Dự toán pháp lệnh tăng so với năm 2018 là nhiệm vụ đầy thách thức, chính vì vậy ngay từ đầu năm, UBND huyện Mường Chà đã giao Chi cục Thuế nghiên cứu, đưa ra các phương án tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, đôn đốc thu nợ đọng thuế. Ðối với các khoản thu ngoài quốc doanh, hộ cá nhân, Chi cục thuế rà soát thực trạng các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra thuế định kỳ, đột xuất để chủ động nắm bắt thông tin về việc đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người nộp thuế. Kiểm tra, rà soát địa bàn, đưa những hộ mới phát sinh vào quản lý; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các tổ đội thuế bám sát nguồn thu trên địa bàn… Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Mường Chà sẽ tập trung công tác thu nợ đọng thuế; hiện nay, toàn huyện còn 1,5 tỷ đồng nợ khó đòi và 1,5 tỷ đồng nợ trong kỳ hạn. 

 

Công nhân Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Duy Hưng Ðiện Biên thi công Dự án Ðầu tư xây dựng hạ tầng khu A, thị trấn Mường Chà.

Ông Lưu Xuân Thủy, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Mường Chà cho biết: Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, năm 2019, huyện phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh giao. Nhất là đối với các nguồn thu thuế từ khu vực công - thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc danh chiếm trên 60% dự toán pháp lệnh. Về cơ bản, nguồn thu này hiện nay tương đối ổn định với thuế tài nguyên của các nhà máy thủy điện, mỏ đá trên địa bàn. Ðể tăng thu ngân sách trên địa bàn, huyện đang kỳ vọng vào nguồn thu từ đất, giải pháp được đưa ra là sớm xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất.

Hàng năm, huyện ưu tiên nguồn vốn để giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, các dự án tiếp chi, công trình nông thôn mới và các dự án giảm nghèo; đặc biệt là các công trình phúc lợi phục vụ sự phát triển chung của huyện, từ đó phát sinh nguồn thu vào ngân sách huyện. Từ tháng 11/2017, UBND huyện đã triển khai Dự án Ðầu tư xây dựng hạ tầng khu A, thị trấn Mường Chà với mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng và bố trí khu dân cư tập trung, tạo động lực phát triển đô thị thị trấn Mường Chà theo quy hoạch được phê duyệt. Tổng diện tích triển khai dự án 2,27ha, tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 11/2019. Hiện nay, UBND huyện Mường Chà đang xây dựng kế hoạch đấu giá đất tại khu vực này, để tăng thu ngân sách năm 2019. Dự kiến khi dự án hoàn thành sẽ có 97 suất đất được đưa vào đấu giá. Ước tính huyện Mường Chà sẽ thu được khoảng 40 tỷ đồng từ đấu giá đất ở khu A, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2019.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác