Hoàn thành Chương trình 135 đúng kế hoạch

09:12 - Thứ Hai, 24/12/2018 Lượt xem: 9187 In bài viết

ĐBP - Từ đầu tháng 5/2018, nguồn vốn Chương trình 135 đã được UBND tỉnh giao về các huyện, thị xã thuộc đối tượng thụ hưởng. Khi được phân bổ vốn, cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135, tăng cường công tác thanh, kiểm tra... Ðến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành Chương trình 135 đúng kế hoạch đề ra.

 

Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân xã Na Sang (huyện Mường Chà) đầu tư trồng cây ăn quả ở vườn đồi. Ảnh: Phạm Trung

Năm 2018, tỉnh ta được phân bổ 156,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, gồm 3 tiểu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất 26,8 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 123,1 tỷ đồng (trong đó, 116,5 tỷ đồng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và 6,6 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng); nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 6,35 tỷ đồng.

Ðối với nguồn vốn phát triển sản xuất, năm nay toàn tỉnh hỗ trợ cây sa nhân tím cho 34 hộ nghèo; 1.443 con trâu, bò cho 2.130 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 2.400 con gia cầm cho 26 hộ nghèo; xây dựng và nhân rộng 5 mô hình sinh kế với 92 hộ tham gia; hỗ trợ 100 máy nông nghiệp cho 200 hộ nghèo. Tỷ lệ vốn giải ngân hỗ trợ phát triển sản xuất 12,85 tỷ đồng, đạt 48%, dự ước thực hiện cả năm đạt 100%. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, toàn tỉnh xây dựng 92 công trình (trong đó có 41 công trình tiếp chi năm 2017 và 51 công trình làm mới), gồm: 62 công trình giao thông, 17 công trình thủy lợi, 8 công trình trường lớp học, 2 công trình nước sinh hoạt và 3 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Ðến nay, ước giá trị thực hiện 72,37 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, ước thực hiện cả năm đạt 90%. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng 21 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, ước thực hiện 100% kế hoạch. Ðối với tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, các chủ đầu tư đã mở nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Ðịnh, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh) cho biết: Ðối với Chương trình 135 thì việc thực hiện tiểu Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và tiểu Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở đều khá thuận lợi, hầu như năm nào cũng hoàn thành đúng kế hoạch. Chỉ riêng tiểu Dự án Ðầu tư cơ sở hạ tầng từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 161/2016/NÐ-CP ngày 6/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thì các địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ. Ðiển hình năm 2017, các địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện nên UBND tỉnh phải nhiều lần ban hành, sửa đổi các quyết định để cụ thể hóa Nghị định 161/2016/NÐ-CP của Chính phủ. Do đó, các dự án triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch giao. Rút kinh nghiệm, đầu năm 2018 Sở Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NÐ-CP. Nhờ đó, khi có vốn các huyện đều thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến tiểu Dự án Ðầu tư cơ sở hạ tầng đạt 90% kế hoạch năm. Tổng thể chương trình cơ bản đảm bảo kế hoạch giao từ đầu năm.

Mường Chà là huyện điển hình trong thực hiện Chương trình 135 năm 2018. Ðến nay, huyện đã triển khai xong tiểu Dự án Hỗ trợ sản xuất, dự kiến hoàn thành thanh quyết toán, giải ngân 100% nguồn vốn trước 31/12/2018. Ðối với nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, kế hoạch vốn được giao 15,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng 7 công trình, trong đó: 3 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 4 công trình dự kiến khởi công năm 2019. Hiện, đã giải ngân thanh toán 10,1 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch giao; ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2018 là 15,3 tỷ đồng đạt 99,2% kế hoạch (dư ở một số công trình hết nhiệm vụ chi). Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà cho biết: Ðể đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân vốn, Ban kết hợp đôn đốc và chốt khối lượng đối với các đơn vị nhà thầu. Công trình có khối lượng công việc hoàn thành sẽ được thanh toán, không đợi đến khi công trình hoàn thành mới giải ngân. Bởi vì có công trình thời gian thi công kéo dài sang đầu năm 2019 mới hoàn thành, nếu đợi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của cả huyện. Việc chốt khối lượng cũng tạo điều kiện vốn cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng như hợp đồng ký kết.

Phạm Trung
Bình luận
Back To Top