Huyện Điện Biên nỗ lực giảm nghèo bền vững

09:52 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 10485 In bài viết

ĐBP - Năm 2018, với quyết tâm cao và thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Điện Biên tiếp tục đạt bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, như: Tổng sản lượng lương thực, lương thực bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân.

 

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi là một trong những hướng đi để giảm nghèo bền vững. Trong ảnh: Gia đình anh Đỗ Đức Sử, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên nuôi gà theo mô hình gia trại.

Cuối năm 2017, huyện Điện Biên còn 5.981 hộ nghèo (chiếm 21,25%), hộ cận nghèo 4.168 hộ. Trong đó, chủ yếu nghèo do thiếu hụt về chất lượng nhà ở, nước sạch, thu nhập, vệ sinh… Với quyết tâm đẩy nhanh công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện Điện Biên đã xây dựng, ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng thời, yêu cầu các xã tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo, từ đó có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. 

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Đầu năm 2018, huyện đã nhận định công tác giảm nghèo năm nay gặp nhiều khó khăn hơn so với những năm trước. Bởi hầu hết các hộ nghèo đều thuộc diện khó thoát nghèo vì thiếu hụt các tiêu chí: Diện tích, chất lượng nhà ở, vệ sinh, nước sạch. Vì vậy, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế từng địa bàn và dân tộc, vì vậy đến nay công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đã đạt và vượt. Việc tập trung nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tranh thủ các nguồn vốn để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới... đã góp phần quan trọng đối với công tác xóa đói giảm nghèo. Dự ước hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4.936 hộ (chiếm 17,08%) giảm 4,17% so với năm 2017; hộ cận nghèo còn 4.030 hộ (chiếm 13,94%), giảm 138 hộ so với năm 2017.

Cũng theo ông Khởi, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự đồng thuận của người dân. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, huyện xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 nói chung, mục tiêu giảm nghèo bền vững nói riêng. Trong đó tập trung vào những nội dung như: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình, giải ngân các nguồn vốn đầu tư và thực hiện tốt công tác quy hoạch; tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất…

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top