Tủa Chùa nỗ lực giảm nghèo nhanh bền vững

09:50 - Thứ Năm, 13/12/2018 Lượt xem: 8487 In bài viết

ĐBP - Quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 293/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; Quyết định số 1440/QÐ-UBND tỉnh ngày 15/11/2016 phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020.  Trong những năm qua, bằng các nguồn lực được phân bổ, huyện Tủa Chùa tổ chức thực hiện hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, trường lớp học; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo, cận nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, hỗ trợ lao động nông thôn tham gia học nghề... Nhờ đầu tư, hỗ trợ hiệu quả đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong huyện. Cụ thể, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 53,4%, trước đó năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 60,1%.

 

Ðược hỗ trợ tiền mua máy móc, trâu, bò phát triển sản xuất, hộ nghèo, cận nghèo xã Huổi Só đã mua máy cày để sản xuất vụ đông xuân.

Ông Tô Văn Tuân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa, cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 02/QÐ-UBND tỉnh ngày 13/3/2014, năm 2018 huyện được phân bổ kinh phí 4,2 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai nhiều hoạt hỗ trợ cho nhân dân. Trong đó, huyện đã hỗ trợ 29.368kg giống lúa, ngô, đậu tương; 105.700 cây phân tán cho nông dân các xã; hỗ trợ 357.600 con giống cá, thực hiện mô hình nuôi cá ao nước tĩnh tại 9 xã với 17,88ha; tổ chức 16 lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt, quản lý dịch hại tổng hợp IPM cho nông dân (4 lớp cho cán bộ thú y cơ sở, 20 lớp tập huấn cho hộ chăn nuôi về phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc...); hỗ trợ cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa tại xã Mường Báng và thị trấn Tủa Chùa. Huyện cũng tiếp nhận hồ sơ thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của 12 xã, thị trấn với 36 dự án (15 dự án hỗ trợ máy móc, 21 dự án hỗ trợ con giống vật nuôi); tổng trị giá 15,548 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 8,988 tỷ đồng, còn lại người dân đóng góp). Các xã đã giải ngân được 1,09 tỷ đồng, đạt 47% tiền hỗ trợ khai hoang phục hóa, làm ruộng bậc thang. Tìm hướng phát triển kinh tế mới, nhiều mô hình cũng được ngành chức năng huyện quan tâm đầu tư triển khai thử nghiệm. Cụ thể, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện triển khai 3 mô hình: nuôi 3.750 con gà với 50 hộ của xã Mường Báng, Tủa Thàng tham gia; mô hình nuôi cá với 19 hộ xã Mường Ðun trên diện tích 1,8ha; mô hình thử nghiệm trồng giống lúa mới TB225, ngô LVN F1 trên diện tích 2ha tại xã Mường Báng; mô hình ngô LVN diện tích 5ha với 30 hộ dân xã Sính Phình tham gia.

Bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a, vốn Chương trình 135, vốn xây dựng nông thôn mới. Các xã: Trung Thu, Lao Xả Phình đã đầu tư nâng cấp xây dựng đường vào trung tâm xã; xã Lao Xả Phình, Huổi Só tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo mua máy, trâu bò phục vụ phát triển sản xuất. Các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tham gia lao động sản xuất, ủng hộ tiền, nguyên vật liệu, chung tay xây dựng phát triển nông thôn.

Có thể nói, Tủa Chùa đã triển khai hiệu quả 16 công trình, dự án hạ tầng nông thôn được phê duyệt đầu tư nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng mức đầu tư 31,111 tỷ đồng. Năm 2018, xã Mường Báng đạt 16/19 tiêu chí, các xã còn lại hoàn thành 6 - 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước qua các chương trình dự án, người nghèo huyện Tủa Chùa đã nỗ lực tham gia tập huấn kiến thức, học nghề, học tập kinh nghiệm kỹ thuật làm ăn mới, sản xuất theo hướng hàng hóa, theo nhu cầu thị trường. Phát huy thế mạnh của mỗi gia đình, mỗi thôn, bản về đất đai, tài nguyên, nhân lực lao động, chủ động nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chế độ chính sách của Ðảng, Nhà nước về an sinh xã hội đã đến với hộ nghèo, cận nghèo, hộ vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Ðời sống vật chất tinh thần người dân các dân tộc thiểu số được nâng lên, thu nhập được cải thiện. Bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thay đổi nhiều; đặc biệt hộ nghèo đang giảm nhanh bền vững.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top