Phụ nữ giúp nhau phát triển

09:09 - Thứ Sáu, 20/07/2018 Lượt xem: 8254 In bài viết
ĐBP - Giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả thì việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội mới vững. Ðó cũng là nhiệm vụ chính trị mà các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tập trung thực hiện thời gian qua, từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 

Hội viên phụ nữ xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) đổi công giúp nhau cấy lúa để kịp mùa vụ.

Kinh nghiệm của Hội Phụ nữ Sín Thầu (huyện Mường Nhé) trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được khá nhiều người biết đến và nhân rộng. Ðể giúp nhau xóa đói giảm nghèo hiệu quả việc quan trọng là phải rà soát nắm được nhu cầu của chị em. Căn cứ thực tế nhu cầu của từng hội viên, những chi hội nào có khả năng thì giúp nhiều, còn ít thì lựa chọn ưu tiên hội viên khó khăn nhất để tập trung giúp đỡ rồi nhân rộng cách làm. Ðiều này đã tạo thành phong trào để 237 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội tích cực tham gia. Hỗ trợ kịp thời hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã đã tích cực phối hợp và ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng để giúp 104 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Vận động, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả bằng việc đầu tư khai hoang ruộng nước, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm... Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hội viên phụ nữ trong các chi hội đã chủ động giúp nhau ngày công sản xuất, đổi công cấy lúa ruộng để kịp thời vụ... vừa tăng tình đoàn kết, sẻ chia gắn bó giữa các hội viên vừa giúp nhau làm kinh tế.

Chia sẻ với chúng tôi về phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, bà Vừ Ðào My, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Ðể hội viên, phụ nữ hiểu và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ định hướng phát triển kinh tế của địa phương, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế. Hướng dẫn chị em tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, cây trồng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, các cấp Hội đã thông qua các chương trình, kế hoạch, các mô hình hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn phát triển kinh tế. Ðến nay, tổng số vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý hơn 661,4 tỷ đồng với 552 tổ, 19.884 thành viên; trong đó, hơn 19.400 thành viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Hội cũng chỉ đạo các huyện, thị xã, thành Hội triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn và tổ tiết kiệm vay vốn về việc tuyên truyền các chính sách của Ðảng và Nhà nước về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội, để cùng hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển với số vốn hơn 3,8 tỷ đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý đã giúp 275 thành viên vay vốn phát triển kinh tế hộ theo các mô hình: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản... góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Phát huy nội lực, tạo lập nguồn vốn chủ động của hội viên, phụ nữ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai hoạt động vận động, quản lý tiết kiệm tại chi hội. Ðến nay, 100% các cơ sở hội đã, đang huy động được nguồn tiết kiệm tại chi hội đạt gần 30 tỷ đồng, giúp hơn 25.000 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh... Các cấp hội cũng chủ động khai thác, tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án thành lập được hơn 100 nhóm cổ phần tài chính tự quản, huy động tiết kiệm tại cộng đồng với số tiền huy động được hàng năm trên 10 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ tạo việc làm, phát triển kinh tế. Vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo chung của tỉnh bằng các phong trào cụ thể, như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ; mỗi gia đình có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên. Bản thân mỗi hội viên, phụ nữ đã tích cực giúp nhau ngày công lao động, giống cây trồng, vật nuôi, cho vay không lấy lãi với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 2 - 3%/năm.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top