Hơn 464,7 tỷ đồng dư tạm ứng chưa thu hồi

08:15 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 6875 In bài viết
ĐBP - Tính đến cuối tháng 6/2018, số dư tạm ứng vốn đầu tư của các dự án thanh toán qua Kho bạc Nhà nước Ðiện Biên còn tương đối lớn, trong đó các khoản dư tạm ứng quá hạn với tổng số dư tạm ứng chưa thu hồi hơn 464,7 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương trên 43,4 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương gần 421,4 tỷ đồng). Tổng số dư tạm ứng của các dự án quá hạn hơn 25,7 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương trên 13,7 tỷ đồng). Số dư tạm ứng của một số dự án quá hạn chưa thu hồi chủ yếu là do năng lực nhà thầu hạn chế, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, do dự án đình hoãn…

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước; Kho bạc Nhà nước Ðiện Biên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc quản lý tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn theo quy định. Ðề nghị chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án để nắm bắt được nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng đã quá hạn… để đề xuất biện pháp xử lý.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top