Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

08:14 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 8511 In bài viết
ĐBP - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuy vẫn còn đối mặt với những khó khăn, nhưng với sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh cùng với nỗ lực của các cấp, ngành, các doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 76/2017/NQ-HÐND, ngày  9/12/2017 của HÐND tỉnh về “Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018”, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương. Theo đó, các ngành, huyện, thị xã, thành phố đã bám sát 9 nhiệm vụ và 9 nhóm giải pháp trọng tâm UBND tỉnh đã đề ra, tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả khả quan: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28%. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,94%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,23%; dịch vụ tăng 7,81%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm, thủy sản giảm 1,33%; công nghiệp - xây dựng tăng 0,01%; dịch vụ tăng 1,33%.

 

Doanh thu từ dịch vụ du lịch có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan di tích lịch sử Ðồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương

Có đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm là kết quả nổi bật của ngành du lịch với doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 643,7 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm và tăng 49% so với cùng kỳ năm 2017. Có được thành tích đó do môi trường kinh doanh du lịch từng bước được cải thiện; tỉnh và ngành chủ quản đã quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong khu vực, toàn quốc và ngoài nước; tổ chức thành công Lễ hội Hoa ban năm 2018 và các chương trình văn hóa nghệ thuật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch phát triển… góp phần đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Nhờ đó lượng khách du lịch đến Ðiện Biên tăng cao với trên 490.000 lượt khách, đạt 72,1% kế hoạch cả năm; trong đó khách quốc tế là 94.000 lượt, đạt 63% kế hoạch năm.

Một lĩnh vực cũng đạt kết quả tích cực là thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Năm 2018, dự toán HÐND tỉnh giao 1.078,094 tỷ đồng; ước thực hiện đạt 531,322 tỷ đồng. Mặc dù mới đạt 49,28% dự toán HÐND tỉnh giao song có thể nói thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả tốt hơn hẳn so với cùng kỳ vài năm gần đây (năm 2016 đạt 46,43% dự toán; năm 2017 đạt 42,62% dự toán). Kết quả đó thể hiện sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm của UBND tỉnh đối với thực hiện dự toán ngân sách và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018. Trong đó tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu, tăng thu, chống thất thu.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Ðồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ 4 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được duy trì ổn định; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 6,28% có thể nói là chưa cao so với mục tiêu nghị quyết HÐND tỉnh đề ra trong năm 2018 là 7,15%. Song với các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại, bán lẻ, thu ngân sách, dư lượng tín dụng đều tăng khá thể hiện các thành phần kinh tế tiếp tục có sự đầu tư tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đánh giá của ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thì kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm tương đối tốt. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,28% phản ánh đúng tình hình thực tiễn và công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, ngành. Một chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 41,4%. Tỷ lệ giải ngân như vậy chưa cao nhưng có thể nói là “đột phá” so với các năm trước đây, chỉ đạt xấp xỉ 30%. Với quy mô nền kinh tế của tỉnh không lớn, nếu đảm bảo được các dự án vốn đầu tư từ vài trăm tỷ đồng trở lên thì tăng trưởng kinh tế sẽ còn tốt hơn. Do đó, từ nay đến hết năm, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Với sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động, hiệu quả của tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt những kết quả tích cực. Ðó là tiền đề quan trọng để hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra trong năm “bản lề” 2018, tạo sức bật thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIII.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top