Xem xét xử lý số kinh phí đã tạm ứng để tinh giản biên chế

10:35 - Thứ Năm, 12/07/2018 Lượt xem: 7226 In bài viết
Tiếp tục phiên họp thứ 25, chiều 11/7, UBTVQH đã cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Báo cáo thẩm tra việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, trên cơ sở Tờ trình số 559/TTr-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, ngày 18/6/2018, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra về nội dung này.

Căn cứ ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều nội dung liên quan và trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về nội dung này theo Tờ trình số 249/TTr-CP ngày 03/7/2018.

Ngày 4/7/2018, Ủy ban TCNS đã họp phiên toàn thể để thẩm tra nội dung này. Căn cứ ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến phối hợp thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban TCNS báo cáo cho rằng, trong những năm vừa qua, nguồn kinh phí được phân bổ cho Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của UBTVQH đã bảo đảm cho Tổng cục Thuế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH ngày 18/12/2015 của UBTVQH thì kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế được bảo đảm từ NSNN.

Tuy nhiên, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hằng năm của Tổng cục Thuế còn dư khá lớn. Vì vậy, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giảm áp lực trong cân đối NSNN cho nhiệm vụ chi này của Tổng cục Thuế và không ảnh hưởng đến dự toán NSNN được giao cũng như bội chi NSNN; đồng thời bảo đảm tính kịp thời, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả.

Vì vậy, Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.  

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo hướng: Cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước trong quyết toán NSNN năm 2017.

Sửa đổi, bổ sung vào Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 nội dung: Chi thực hiện tinh giản biên chế được sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hằng năm của Tổng cục Thuế; đồng thời bỏ quy định NSNN giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với Tổng cục Thuế giai đoạn 2018-2020.

Giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, bảo đảm việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, định mức chi trả theo quy định của pháp luật; rà soát bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định để thực hiện quyết toán đối với khoản chi này.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh UBTVQH đồng ý sửa và bổ sung thêm 1 khoản chi vào trong Nghị quyết số 1094 cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên từ năm 2017 đã giao cho Tổng cục Thuế để xử lý cho khoản tinh giản biên chế. UBTVQH đã biểu quyết vào thống nhất thông qua một Nghị quyết đối với các nội dung cụ thể về 2 vấn đề nêu trên với 100% ý kiến tán thành.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top