Hiệu quả từ Nghị quyết Phát triển chăn nuôi ở Chà Tở

08:45 - Thứ Tư, 11/07/2018 Lượt xem: 8542 In bài viết
ĐBP - Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, giai đoạn 2016 - 2020 Ðảng bộ và nhân dân xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ) đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập...

 

Bà Thùng Thị Căm, bản Nà Pẩu chăm sóc đàn gia cầm.

Ông Poòng Văn Cương, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Tở cho biết: Ngay sau khi triển khai thực hiện, Nghị quyết đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cả chính quyền và nhân dân; từ đó xuất hiện những mô hình, cách làm hay, hiện thực hóa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Ðể phát triển chăn nuôi cũng như tính khả thi của Nghị quyết, Ðảng ủy và chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển theo hướng hàng hóa, kết hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt; chăn thả có người trông coi. Ðảng bộ xã cũng đưa nội dung phát triển chăn nuôi có quy hoạch vào chương trình hành động hàng năm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức tích cực hưởng ứng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trên cơ sở nguồn vốn Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… xã ưu tiên hỗ trợ hộ có sáng kiến mô hình kinh tế trang trại, mô hình chăn nuôi điển hình, có chăn dắt, trồng cỏ; tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi vay vốn ngân hàng để mua giống. Phấn đấu, duy trì tốc độ tăng đàn gia súc bình quân trên 4%/năm; đàn gia cầm trên 7%/năm; đến năm 2020, ngành chăn nuôi đóng góp trên 45% giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp.

Bằng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, sau 2 năm Nghị quyết “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, giai đoạn 2016 - 2020” đi vào cuộc sống với những chính sách phù hợp, bước đầu làm thay đổi tư duy, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân. Ðàn gia súc, gia cầm được chăn nuôi ở các đồi, bãi chăn thả theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng thức ăn công nghiệp, mang lại thu nhập cao. Theo thống kê, đến hết tháng 6/2018 xã Chà Tở có gần 15.000 con gia súc, gia cầm (hơn 1.700 con trâu, bò; hơn 200 con dê… tăng so với cùng kỳ năm trước); gần 20 trang trại, gia trại; diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc đạt 2,8ha. Ðặc biệt, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua trâu, lợn, gà giống về nuôi... Nhờ tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh; áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, nên đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển ổn định, cho thu nhập cao, điển hình như gia đình bà Thùng Thị Căm, anh Lò Văn Ðoàn, bản Nà Pẩu… Từ đó, góp phần duy trì tỷ lệ tăng đàn từ 4 - 5%/năm.

Việc đưa ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi đã khẳng định Nghị quyết về “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, giai đoạn 2016 - 2020” xã Chà Tở đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự bứt phá trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top