Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng trong phát triển kinh tế

08:43 - Thứ Sáu, 06/07/2018 Lượt xem: 1691 In bài viết
ĐBP - Xã Tả Sìn Thàng nằm ở trung tâm cụm 5 xã phía bắc huyện Tủa Chùa, có đường nhựa đi qua trung tâm xã, có chợ phiên tạo điều kiện cho nhân dân trao đổi mua bán hàng hóa. Người dân được hưởng lợi từ các chương trình, dự án của Ðảng, Nhà nước hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, Tả Sìn Thàng lại là xã đặc biệt khó khăn trong huyện.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách phương pháp quản lý điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ các nguồn lực được đầu tư, phát huy tiềm năng thế mạnh chủ động phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo.

 

Tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, Ðảng bộ xã Tả Sìn Thàng tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trung tâm xã, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản.

Ông Hạng Chờ Náng, Bí thư Ðảng ủy xã Tả Sìn Thàng, cho biết: Ðảng bộ có 98 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ; trong đó 16 đảng viên nữ, 14 đảng viên dự bị. Hơn 6 tháng qua, 94% đảng viên của Ðảng bộ được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, mỗi cán bộ đảng viên tự giác nghiên cứu và đăng ký thực hiện “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Công tác xây dựng Ðảng được thực hiện đồng bộ cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hệ thống chính trị được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

 Ðể hoạt động đạt hiệu quả cao, Ðảng bộ xã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp kịp thời, phát huy vai trò nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường công tác dân vận bằng việc phát huy tinh thần tiên phong, mọi cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình dân cư, tiếp thu ý kiến của nhân dân về những vấn đề bức xúc; ý kiến góp ý cho tổ chức Ðảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động người thân, anh em họ hàng, người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Cán bộ đảng viên chủ động trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia trại, trang trại nhỏ theo hướng bền vững. Xây dựng gia đình văn hóa bằng việc làm thiết thực: Không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, người chết không để lâu trong nhà; không để con em bỏ học giữa chừng; chuồng trại nuôi gia súc xa nhà; các hộ có công trình vệ sinh, không sinh con thứ 3; nhà ở, thôn bản đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... 

Chú trọng công tác xây dựng Ðảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; hiện nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Tả Sìn Thàng là 58,24%, hộ cận nghèo 10,74%; xã đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thực hiện xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nhưng so với những năm trước đây đã có nhiều chuyển biến. Nhiều gia đình cán bộ, đảng viên đã đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Ðảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chế độ chính sách an sinh xã hội đến với người dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong mỗi cán bộ đảng viên; xây dựng Ðảng bộ Tả Sìn Thàng đạt danh hiệu Ðảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bộ mặt kinh tế - xã hội, đời sống của người dân vùng cao Tả Sìn Thàng đang từng ngày thay đổi.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác