Hội nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên lần thứ 8, khóa IV

07:32 - Thứ Sáu, 08/06/2018 Lượt xem: 3312 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/6, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa IV. Hội nghị đánh giá tình hình công tác Hội năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; kiện toàn Ủy ban Hội và các chức danh Hội khóa IV.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội DNT tỉnh, trao bằng khen của TW Hội cho các hội viên có đóng góp tích cực trong công tác Hội năm 2017.

Năm 2017, với hơn 50 hội viên đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội nỗ lực triển khai hoạt động và có những bước chuyển biến tích cực. Hội đã hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, với chức năng là đầu mối thông tin liên lạc giữa TW Hội, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các tổ chức xã hội khác, đặc biệt là cầu nối giữa các hội viên trong  Hội. Trong đó, văn phòng Hội thực hiện các chương trình của TW Hội DNT Việt Nam, chương trình công tác hàng tháng do Ủy ban Hội đề ra để hội viên chủ động khai thác thông tin, kịp thời vận dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh và triển khai công việc của Hội. Ngoài ra, Hội DNT tỉnh thường xuyên nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân. Hội thường xuyên tổ chức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội luôn quan tâm, hưởng ứng các chương trình, hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, hội viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào hoạt động của Hội năm 2018. Một số hội viên đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương có chính sách kịp thời và phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; tạo điều kiện và cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với các nhà đầu tư, nguồn vốn… đã kết nạp 13 hội viên mới và tặng bằng khen của TW Hội cho 15 hội viên có những đóng góp tích cực trong công tác Hội năm 2017.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận