Chuyển biến tích cực trong xóa đói, giảm nghèo

09:08 - Thứ Tư, 28/03/2018 Lượt xem: 1716 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, toàn tỉnh còn 51.188 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 41,01% tổng số dân cư, giảm trên 3.500 hộ (tương đương 3,81%) so với đầu năm 2017. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh hiện còn cao so với khu vực và cả nước nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

 

Người dân xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông) góp công sức kiên cố hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thành chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cuối tháng 2/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tổng số 51.188 hộ nghèo có 50.170 hộ nghèo về thu nhập (chiếm 98,01%); 1.018 hộ nghèo do thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (1,99%). Toàn tỉnh còn 11.782 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,44% tổng dân số. Qua kết quả này có thể thấy, mặc dù với đặc thù địa bàn vùng sâu, biên giới nhưng nhìn chung cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội cơ bản ở tỉnh ta không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân nghèo mà khó khăn hạn chế trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập hộ gia đình mới là nội dung cốt lõi, xuyên suốt. Xác định rõ vấn đề này, trong năm 2017 UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là tập trung hỗ trợ các huyện nghèo, đặc biệt khó khăn, biên giới như: Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông... Công tác kiểm tra, giám sát các chương trình giảm nghèo theo Quyết định 755, 30a, 135… cũng được nâng cao. Các hộ nghèo được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, thu nhập đã được cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ta đạt trên 24 triệu đồng/người/năm, tăng gần 10% so với năm 2016.

Ðể công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân tiếp tục mang lại hiệu quả cao hơn, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo. Các ngành chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương đã phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, để xây dựng, thực hiện các giải pháp giảm nghèo theo từng nhóm nguyên nhân. Hiện nay, tỉnh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo. Trong đó, quan tâm huy động nguồn lực thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án thuộc Chương trình 135; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với cơ sở hạ tầng, các dịch vụ xã hội cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới. Ðiển hình là tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới của các huyện và 5 xã được chọn phấn đấu hoàn thành cơ bản Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Ðồng thời tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của tỉnh phù hợp với giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực của tỉnh, theo hướng giảm dần chính sách “cho không”. Thực hiện các chính sách hỗ trợ gián tiếp; hỗ trợ tín dụng ưu đãi, phát triển các tổ, nhóm sản xuất (hợp tác xã), phát triển rừng, thủy sản và một số cây, con có giá trị, là lợi thế trên địa bàn tỉnh.

Một trong những giải pháp hỗ trợ công tác giảm nghèo là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm đối với nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo. Năm 2017, tỉnh đã tổ chức thành công Ngày hội Việc làm tỉnh Ðiện Biên lần thứ 2, với 24 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Qua ngày hội việc làm, các đơn vị đặt nhu cầu tuyển dụng trên 42.000 lao động (trong đó  9 đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cần tuyển dụng 7.900 lao động). Trong năm, ngoài duy trì việc làm thường xuyên cho gần 310.000 lao động, các đơn vị còn giải quyết việc làm mới cho gần 9.000 lao động. Cụ thể: thông qua vay vốn hỗ trợ việc làm cho 900 người, xuất khẩu lao động 30 người, tuyển dụng đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh 500 người, tuyển dụng vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 4.155 lao động, số lao động nông thôn tự tạo việc làm sau khi học nghề trên là 3.000 lao động.

Trong thời gian tới, một số những giải pháp trọng tâm nhằm giảm nghèo bền vững đã được tỉnh xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục về kiến thức cuộc sống, cách chi tiêu trong gia đình; đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo một cách trọng tâm, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng diện hộ nghèo và đặc điểm của từng vùng.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận