Tạo thuận lợi cho các đơn vị nộp, sử dụng ngân sách

09:29 - Thứ Hai, 12/02/2018 Lượt xem: 2545 In bài viết
ĐBP - Mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước (KBNN) hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc; đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành kho bạc điện tử; đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong hệ thống KBNN theo hướng “Một cửa”, một giao dịch viên. KBNN Ðiện Biên đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị nộp, sử dụng ngân sách.

 

Cán bộ Phòng Kiểm soát chi (KBNN Ðiện Biên) hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung thông tin hồ sơ giao dịch.

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc KBNN Ðiện Biên cho biết: Công tác quản lý tập trung nguồn thu tại KBNN trong toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình, thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN). Theo đó, cơ quan KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành và triển khai Dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa thuế - hải quan - KBNN”; tổ chức phối hợp thu NSNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại; đồng thời, cải cách quy trình, thủ tục thu NSNN theo hướng đơn giản về thủ tục hành chính; tham gia các hệ thống thanh toán điện tử tập trung với các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, góp phần thu nhanh, thu đầy đủ các khoản thu của NSNN; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền. Hiện nay, thời gian thực hiện 1 giao dịch nộp NSNN rút xuống còn khoảng 10 phút/giao dịch thay vì khoảng 30 phút/giao dịch so với trước đây. Công tác phối hợp thu với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại tiếp tục được triển khai đa dạng với các hình thức, như: thu NSNN qua máy chấp nhận thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại (POS thực hiện tại Phòng Giao dịch với Vietinbank); thu NSNN qua ATM, Internet Banking... Nhờ đó các khoản thu được thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian cho người nộp thuế; đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt.

Ðẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, KBNN Ðiện Biên đã triển khai thành công Ðề án “Thống nhất đầu mối trong việc kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”. Theo đó, các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác cấp qua KBNN được giao cho Phòng Kiểm soát chi thực hiện thay vì 2 phòng như trước đây. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi ngân sách với KBNN; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi, tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ tại KBNN.

Ông Trần Mạnh Hà khẳng định, việc tập trung nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi NSNN vào 1 phòng (Phòng Kiểm soát chi) là bước đi cần thiết để tiến tới thực hiện thanh toán điện tử theo đúng tinh thần Nghị quyết 36a /NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Với việc triển khai thành công Ðề án đã giảm thời gian giải quyết các thủ tục chi từ 5 - 7 ngày (đối với chi đầu tư), từ 2 ngày (đối với chi thường xuyên) thì nay có thể được giải quyết ngay trong ngày (đối với các khoản thanh toán trực tiếp của chi thường xuyên (lương, tiền thanh toán dịch vụ công cộng…) và thời gian kéo dài tối đa không quá 4 ngày làm việc (đối với chi đầu tư), tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại KBNN. Mặt khác, việc thống nhất 1 đầu mối kiểm soát chi còn đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước. Bước cải cách mạnh mẽ này tạo tiền đề thuận lợi để KBNN triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và hình thành KBNN điện tử trong tương lai.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận