Dấu ấn nông thôn mới ở “Mường Khoe”

02:49 - Thứ Tư, 07/02/2018 Lượt xem: 3087 In bài viết
ĐBP - Chương trình hành động số 11 về xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mường Ảng giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện ban hành là cơ sở, là động lực để các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân các dân tộc toàn huyện nỗ lực phấn đấu xây dựng và đạt được những thành tựu ấn tượng trong nhiều gian khó. Phải kể đến đó là hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Phấn khởi hơn khi nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM ngày càng có nhiều chuyển biến. Xây dựng NTM dần trở thành phong trào; ý thức, trách nhiệm chủ thể được nâng lên rõ rệt. Qua đó phát huy được những cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng NTM - ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng khẳng định.

 

Người dân bản Na Luông, Co Hắm, xã Ẳng Nưa vệ sinh môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ðược sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM, hàng năm huyện Mường Ảng được phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình. Ngoài ra, huyện cũng chủ động huy động vốn lồng ghép từ Chương trình 30a, Chương trình 135 và vốn sự nghiệp khác để triển khai thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học... trên địa bàn các xã. Riêng trong năm 2017, huyện Mường Ảng đã huy động hơn 70,1 tỷ đồng xây dựng NTM (trong đó trên 9,9 tỷ đồng vốn trực tiếp từ chương trình); tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn. Huyện cũng tập trung nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập thông qua việc hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất tập trung, hỗ trợ phát triển cây cà phê và một số loại cây ăn quả lâu năm, hỗ trợ vật nuôi cho các hộ nghèo; triển khai thực hiện mô hình trồng khoai tây theo chuỗi liên kết. Huyện cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai một số mô hình trồng lúa Bắc thơm số 7, đậu tương, ngô lai tại một số xã để giúp người dân chuyển đổi dần cơ cấu giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập... Sự chung tay phấn đấu xây dựng NTM của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Ảng đã đem lại thành quả ấn tượng khi trong năm 2017 Ẳng Nưa là xã đầu tiên trên địa bàn huyện cán “đích” NTM; 3/9 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 5/9 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 6 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện cuối năm 2017 giảm còn 45,53%.

Với mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn các xã trong huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Huyện tích cực huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân. Mở rộng liên kết sản xuất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu đến cuối năm 2018, thu nhập người dân trên địa bàn toàn huyện được đảm bảo và đạt hơn 16,9 triệu đồng/người/năm. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã Ẳng Nưa đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Búng Lao đạt từ 12 tiêu chí trở lên, xã Ẳng Cang đạt 11 tiêu chí trở lên; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung 8,7 tiêu chí/xã...

Bài, ảnh: Gia Kiên
Bình luận