Hiệu quả bước đầu thực hiện Nghị quyết phát triển chăn nuôi ở Nậm Pồ

10:17 - Thứ Tư, 07/02/2018 Lượt xem: 2842 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 1/9/2017 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện về “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, huyện Nậm Pồ phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020, chăn nuôi đóng góp trên 45% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân trên 4%/năm, gia cầm đạt 7%/năm; diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc đạt 60ha; mỗi xã có từ 10 - 20 điểm chăn nuôi tập trung theo quy hoạch; thú y viên 100% các bản có kỹ thuật cơ bản về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

 

Người dân bản Tàng Do, xã Nậm Tin chăm sóc gia súc.

Ðể hoàn thành được chỉ tiêu đó, UBND huyện Nậm Pồ chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương để xác định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi dưới tán rừng; xây dựng điểm chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại hoặc liên kết chăn nuôi theo nhóm hộ. Các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư; Trạm Thú y huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi đầu tư nâng cao chất lượng con giống, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật. UBND huyện Nậm Pồ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi như: Hỗ trợ con giống, tạo điều kiện về quỹ đất, vốn vay, kỹ thuật. Ðồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình: 30a/CP; 135/CP; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”... UBND huyện tạo điều kiên thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn, từng bước hướng tới hình thành các chuỗi giá trị về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số  04-NQ/HU, nhiều xã đã quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung; người dân bước đầu đã chuyển hình thức chăn nuôi thả rông, nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại theo hướng bền vững. Ðiển hình như các xã: Si Pa Phìn có 20 trang trại chăn nuôi trâu, bò với quy mô hàng trăm con; xã Phìn Hồ có trên 10 trang trại; các xã: Chà Nưa, Nà Hỳ, Nà Bủng, Vàng Ðán cũng ngày càng xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi. Toàn huyện có 59,2ha trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc (tăng 31,2ha so với năm 2015, đạt 98,6% mục tiêu nghị quyết). Cùng với đó, dịch vụ hỗ trợ phát triển chăn nuôi từng bước mở rộng, hiện nay, trên địa bàn huyện có 6 cơ sở đăng ký kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; 28/132 bản có thú y viên bản hoạt động... Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hiện hành năm 2017 đạt 135,6 tỷ đồng, chiếm 40,52% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (đạt 90,04% mục tiêu nghị quyết). Tổng đàn gia súc tăng trung bình 6,64%/năm; gia cầm tăng 8,13%/năm (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Ông Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Pồ cho biết: Ðể hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/HU, thời gian tới, huyện Nậm Pồ tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện đúng quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc gia cầm. Cụ thể: Trâu, bò, ngựa sẽ nuôi tập trung ở các xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Nà Hỳ, Nà Bủng, Vàng Ðán gắn với quy hoạch trồng cỏ; lợn, dê tại các xã: Chà Cang, Nậm Tin, Pa Tần, Na Cô Sa, Chà Nưa, Chà Tở; quy hoạch chăn nuôi gia cầm ở: Chà Tở, Nà Hỳ, Nậm Chua, Chà Nưa, Nậm Tin. Ðồng thời, tiến hành quy hoạch vùng trồng cỏ tập trung; phát triển các dịch vụ hỗ trợ chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia; tìm kiếm thị trường ổn định, giúp người dân yên tâm phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận