Xây dựng nông thôn mới ở Tuần Giáo

Chuyển biến bởi cách làm

04:31 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 2616 In bài viết
ĐBP - Khó khăn nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Tuần Giáo đó chính là nguồn lực đầu tư để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản, bởi địa bàn rộng, dân cư thưa, thu nhập của một bộ phận người dân thấp, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình triển khai thực hiện. Ðể giải quyết vấn đề mấu chốt này, tháng 4/2017, huyện Tuần Giáo ban hành Quyết định số 290 quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để xây dựng đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa bản có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản theo tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020. Với nguyên tắc phân bổ hỗ trợ vốn thực hiện cụ thể, rõ ràng được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, thêm nhiều tuyến đường “người dân làm, Nhà nước hỗ trợ” mới được hoàn thành, nhiều ngôi nhà văn hóa thôn, bản được dựng mới... góp phần quan trọng thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

 

Người dân xã Mường Thín làm đường giao thông nông thôn.

Chia sẻ với chúng tôi giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc huy động nguồn lực, nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa; ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tuần Giáo cho biết: Cụ thể hóa các mức hỗ trợ để nhân dân biết, cùng tham gia, Quyết định 290 của UBND huyện đã quy định, đối với đường giao thông nông thôn cấp B ngân sách huyện hỗ trợ 500 triệu đồng/km; đường giao thông nông thôn cấp C hỗ trợ 300 triệu đồng/km; đường giao thông nông thôn cấp D hỗ trợ 200 triệu đồng/km. Nhà văn hóa cũng được quy định mức hỗ trợ cụ thể, đó là đối với công trình nhà văn hóa 3 gian 1 tầng hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà; nhà văn hóa 4 gian 1 tầng hỗ trợ 250 triệu đồng/nhà và nhà sàn văn hóa 3 gian hỗ trợ 300 triệu đồng/nhà. Ngân sách huyện chỉ thực hiện hỗ trợ tại các xã, bản tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, tham gia đóng góp nguồn lực và trực tiếp thi công công trình theo phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Ưu tiên hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trước và các xã mục tiêu cơ bản đạt chuẩn NTM đến năm 2020. Việc ban hành quy định mức hỗ trợ từ ngân sách huyện để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản đã tạo lực để nhân dân góp công sức, tiền của, hiến đất cùng thực hiện. Ðến nay, 16/18 xã có đường ôtô đi lại quanh năm; đường trục bản được cứng hóa, giải cấp phối đạt 29%, đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt 25%, đường trục chính nội đồng đạt 39%. Toàn huyện hiện 5/18 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Nhờ đó cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến, nhiều thôn bản được đầu tư khang trang, đường giao thông đến một số xã được cứng hóa, không còn lầy lội vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, buôn bán hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện có 5 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng NTM; 12 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 1 xã đạt 4/19 tiêu chí.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, riêng trong năm 2017, cùng với nguồn vốn đầu tư phát triển ưu tiên xây dựng các công trình cơ bản hơn 13,4 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp gần 4,5 tỷ đồng huyện hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vận dụng các chính sách, kết hợp hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu, nông thôn được quy hoạch theo hướng toàn diện, đồng bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Với mục tiêu trong năm 2018 mỗi xã phấn đấu hoàn thành thêm từ 1 - 2 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, huyện Tuần Giáo tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ðẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn được đầu tư; phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở Ðồ án quy hoạch, Ðề án xây dựng NTM, các xã xây dựng phương án, dự án phát triển sản xuất nông lâm - nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên cùng diện tích canh tác. Ðẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hướng nghiệp cho người dân chọn và học đúng nghề theo nhu cầu và vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tế sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập...

Bài, ảnh: Gia Linh
Bình luận