Mường Nhé phát triển giao thông nông thôn

08:46 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 6277 In bài viết
ĐBP - Xác định phát triển giao thông nói chung, giao thông nông thôn nói riêng là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Mường Nhé đã tập trung mọi nguồn lực phát triển giao thông nông thôn. Trong đó, bê tông hóa các tuyến đường liên xã, bản, nội bản được quan tâm, chú trọng. 

Chủ trương phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt là mạng lưới giao thông tại các bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân; mở rộng và phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các vùng trong huyện được Ðảng bộ huyện Mường Nhé cụ thể hóa tại nghị quyết đại hội Ðảng bộ huyện các nhiệm kỳ. Từ các nguồn vốn: sự nghiệp giao thông, Ðề án 79, Chương trình 135, Nghị quyết 30a, xây dựng nông thôn mới... huyện Mường Nhé đã đầu tư trên 700 tỷ đồng mở mới 190km đường giao thông. Bình quân mỗi năm mở mới 27,1km (vượt 10,1km) so với mục tiêu nghị quyết Ðảng bộ huyện đề ra. Nếu như năm 2002 (năm thành lập huyện), mạng lưới giao thông huyện Mường Nhé chủ yếu là đường mòn, chỉ có thể đi lại vào mùa khô, thì đến năm 2017, huyện có trên 700km đường giao thông. Trong đó, 235km đường huyện và trên 300km đường giao thông liên thôn bản. Ngoài quốc lộ, tỉnh lộ phần lớn đã được nhựa hóa, hiện nay, 100% đường đến trung tâm các xã đạt giao thông nông thôn loại A, B; điển hình là các tuyến: Nậm Pố - Nậm Vì; Nậm Kè - Huổi Thanh; Nậm Kè - Huổi Khon; Mường Toong - Bản Yên - Nậm Xả; Sen Thượng - Lò San Chái; Pá Lùng - Sà Quế; Huổi Ban - Huổi Cấu… Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ðặc biệt, việc mở mới tuyến đường từ Nậm Kè - Huổi Khon; Nậm Kè - Huổi Thanh đã mở ra cơ hội, tạo điều kiện để người dân trong khu vực mở rộng diện tích vùng chuyên canh ngô, lúa nước và nâng cao giá trị sản phẩm.

Huyện Mường Nhé còn tập trung đầu tư nguồn lực để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến liên bản, nội bản. Tính đến cuối năm 2017, trong tổng số 144km đường xã, bản quản lý có 47,3km đường được cứng hóa bằng bê tông xi măng. Bên cạnh sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước thì phong trào “nhân dân tham gia làm đường giao thông” do UBND huyện phát động được triển khai rộng khắp, là yếu tố quan trọng thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng giao thông nông thôn. Theo báo cáo của UBND huyện Mường Nhé, năm 2017 các cơ quan chức năng, chính quyền các xã đã vận động nhân dân đóng góp trên 4.000 ngày công lao động, cùng sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp trên địa bàn mở mới, nâng cấp 16km đường giao thông. Trong đó, mở mới 3,2km đường dân sinh; làm mới, sửa chữa 13 cầu, cống tạm; hót sụt trên 10.000m3 đất, đá; vá ổ gà, khơi dọn rãnh thoát nước 30km đường; phát quang 20.000m2 cây cỏ ven đường.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top