Giảm áp lực ngân sách bằng tiết kiệm chi thường xuyên

09:33 - Thứ Năm, 11/01/2018 Lượt xem: 7554 In bài viết
ĐBP - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách thường xuyên là biện pháp cần thiết để giảm áp lực ngân sách. Năm 2017, tỉnh ta tiết kiệm chi thường xuyên được 79,648 tỷ đồng. Trong đó, khối các sở, ban, ngành tỉnh tiết kiệm được 19,814 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố tiết kiệm 59,834 tỷ đồng. Ngoài ra, từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình thắt chặt chi tiêu nhằm tiết kiệm chi ngân sách.

Năm 2017, Sở Tài chính hoàn thành chỉ tiêu HÐND tỉnh giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương ngay trong dự toán đầu năm của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên tiến hành rà soát các nhiệm vụ chi để cắt giảm những việc chưa thực sự cần thiết, cấp bách; giảm tối đa tổ chức các lễ kỷ niệm; đi công tác trong nước, nước ngoài phải có kế hoạch, nội dung cụ thể...

 

Khách hàng giao dịch tại quầy giao dịch Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Chi nhánh Ðiện Biên.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 398/QÐ-TTg ngày 31/3/2017 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết... Ðồng thời, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ðể hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh ta đã triển khai thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định. Nếu như trước đây, tham gia các chương trình công tác của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đều đi xe của đơn vị mình thì từ năm 2017, tất cả các chuyến công tác đều thực thiện phương án ghép xe nhằm tiết kiệm chi phí. Các chuyến công tác trong và ngoài nước của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành đều được lên kế hoạch và xây dựng nội dung từ trước. Bên cạnh đó, năm 2017, tỉnh ta không mua thêm xe công; cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, cấp bách; đơn giản hóa trang trí, khánh tiết tại các hội nghị...

HÐND tỉnh là đơn vị điển hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách thường xuyên. Năm 2017, HÐND tỉnh được giao 7,311 tỷ đồng chi thường xuyên phục vụ công tác hội đồng, hoạt động của Thường trực và các ban HÐND tỉnh. Ngay từ đầu năm, Văn phòng HÐND tỉnh đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Trong đó chú trọng thực hiện các mục tiêu: 100% các chuyến giám sát của HÐND, Thường trực HÐND và các Ban HÐND tỉnh đều thực hiện phương án ghép phương tiện; rà soát cắt giảm các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm chưa cần thiết; mua sắm trang thiết bị phục vụ đại biểu phù hợp điều kiện thực tế... Qua đó, năm 2017, HÐND tỉnh đã tiết kiệm được trên 900 triệu đồng (chiếm 12,3% tổng dự toán giao) trong chi thường xuyên để tiếp chi sang năm 2018. Ông Lê Hoài Nam, Chánh văn phòng HÐND tỉnh cho biết: Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Thường trực HÐND tỉnh, Văn phòng HÐND đã thực hiện quyết liệt việc tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan. HÐND tỉnh đã có nhiều thay đổi mang tính đột phá để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðiển hình là tại các kỳ họp HÐND tỉnh, hệ thống tài liệu được đẩy lên cổng thông tin điện tử của HÐND tỉnh và thông báo cho đại biểu tải về nghiên cứu, không in ra giấy phát tại hội trường như những năm trước. Phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí tổ chức kỳ họp. Năm 2017, HÐND tỉnh phê duyệt cho 4 Ban HÐND tỉnh 4 chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh trong nước. Song xét điều kiện thực tế và tính cấp thiết, HÐND tỉnh đã cắt 3/4 chuyến chuyển sang năm 2018. Ðối với công tác đối ngoại, tháng 10/2017, HÐND có kế hoạch tổ chức đón tiếp HÐND 3 tỉnh Bắc Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng thời điểm, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng có kế hoạch đón tiếp đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào. Sau đó, Văn phòng Ðoàn Ðại biểu quốc hội và Văn phòng HÐND tỉnh đã thống nhất tổ chức chung vừa đảm bảo công tác đối ngoại vừa tiết kiệm chi phí.

Năm 2018, tổng ngân sách chi thường xuyên địa phương 6.158 tỷ đồng, chiếm 67,44% thu ngân sách địa phương năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên cấp tỉnh 1.905 tỷ đồng và cấp huyện 4.252 tỷ đồng. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách thường xuyên. Ðây là một trong những yêu cầu, giải pháp quan trọng trong bối cảnh ngân sách Nhà nước khó khăn.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận