Tạo nền móng vững chắc cho con đường phát triển

09:20 - Thứ Năm, 28/12/2017 Lượt xem: 4215 In bài viết
ĐBP - Ngày 10/12/2016, tại kỳ họp thứ 4, HÐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017. Nghị quyết đã giao 6 nhiệm vụ và đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết của HÐND tỉnh, ngày 17/1/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Tại hội nghị, cùng với thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh cũng xác định những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ðó là: Thời tiết diễn biến phức tạp; tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc; chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao; tội phạm ma túy, tình trạng di dịch cư tự do...

 

Một góc TP. Ðiện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Phạm Quang

Ðược sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương cùng với sự nhất trí đồng lòng của đồng bào các dân tộc, tỉnh ta đã tận dụng tốt mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, vượt qua khó khăn tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đã xây dựng và tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Ðồng thời bám sát tình hình thực tiễn tại cơ sở, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh nên cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020 là: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng và đổi mới nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước. Nhờ đó, sức mạnh nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,09% (vượt chỉ tiêu nghị quyết HÐND tỉnh đề ra là 6,8%). Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,75% (nghị quyết đề ra tăng 2,67%); công nghiệp - xây dựng tăng 9,69% (chỉ tiêu tăng 8,11%); dịch vụ tăng 7,05% (chỉ tiêu tăng 8,23%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 24,15 triệu đồng, tăng 9,96% so với thực hiện năm 2016. Với việc tập trung đẩy mạnh sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, sản xuất nông nghiệp năm 2017 đã đạt kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 257.971 tấn (chỉ tiêu đề ra 254.761); kết quả sản xuất chăn nuôi, thủy sản đều tăng.

Năm 2017 cũng đánh dấu những khởi sắc trong thu hút đầu tư: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án. Trong năm đã đưa dự án thủy điện Trung Thu vào vận hành phát điện; chuẩn bị phát điện dự án thủy điện Nậm Núa, Nậm Khẩu Hu. Ðồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Huổi Chan, Phi Lĩnh, Na Son, Na Phát; cho chủ chương lập dự án các thủy điện có trong quy hoạch phát triển thủy điện của tỉnh. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã khai thác được tiềm năng, tạo việc làm, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Tỉnh đã tập trung rà soát, lập điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch: Quy hoạch vùng tỉnh Ðiện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Mường Phăng huyện Ðiện Biên; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Ðô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Ðiện Biên Phủ từ Ðồi E đến Cầu Trắng... Ðặc biệt là ngày 24/10/2017, UBND tỉnh đã phối hợp Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ công bố điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Ðiện Biên. Việc nâng cấp sân bay Ðiện Biên Phủ ngoài ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh quốc gia còn thúc đẩy khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch của Ðiện Biên, đặc biệt là quần thể di tích lịch sử chiến trường Ðiện Biên Phủ; gắn kết Ðiện Biên với các địa phương trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để du khách, nhà đầu tư đến Ðiện Biên nhanh chóng, thuận lợi, giúp kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển đột phá.

Một kết quả nổi bật khác đạt được trong năm 2017 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Nghị quyết HÐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016 giao tổng thu ngân sách trên địa bàn 7.779 tỷ 883 triệu đồng, trong đó thu nội địa 1.052,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh thắt chặt đầu tư công, cùng những khó khăn đặc thù của một tỉnh miền núi, có thời điểm thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều rất nhiều khó khăn, thách thức. Thậm chí nhiều người cho rằng chúng ta khó duy trì được thành tích đạt “nghìn tỷ” như năm 2016. Song với việc ban hành các quy định, định mức thực hiện trong thời kỳ ổn định ngân sách cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt trong điều hành dự toán ngân sách của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt trên 8.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 1.038 tỷ đồng.

Năm 2017, chúng ta đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Ðó là môi trường thuận lợi để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào năm 2018 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trước mắt còn không ít khó khăn, thử thách song tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện đổi mới toàn diện, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tập trung xóa đói, giảm nghèo tỉnh ta tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Hà Nguyễn
Bình luận