Cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao điều kiện sống của người dân nông thôn

10:05 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 2392 In bài viết
ĐBP - Ðó là mục tiêu Kế hoạch triển khai Ðề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn cấp huyện phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao điều kiện đời sống của người dân nông thôn gần với điều kiện sống của người dân đô thị. Tỉnh lựa chọn huyện Ðiện Biên triển khai thí điểm Ðề án giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể, năm 2017 - 2018, tiến hành rà soát bổ sung trên địa bàn huyện Ðiện Biên các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực liên quan đến xây dựng điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Từ năm 2019 - 2020, triển khai quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất; hình thành các điểm dân cư tập trung tại các trung tâm cụm xã, thị trấn, nơi có tốc độ đô thị hóa cao. Ðến năm 2020, phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp có quy mô từ 5 - 10ha; các cụm công nghiệp có quy mô từ 30 - 50ha, ưu tiên các cụm công nghiệp hình thành mới gắn với các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất…

Minh Thùy
Bình luận