Giảm nghèo bền vững

08:53 - Thứ Hai, 25/12/2017 Lượt xem: 5267 In bài viết
ĐBP - Nhờ tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được những bước chuyển quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 ước giảm còn 41,64% (giảm 3,18% so với năm 2016). Kết quả này thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực của các cấp ủy Ðảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân, từ đầu năm 2017 đến nay, thông qua nguồn vốn phân bổ của Trung ương hơn 326,1 tỷ đồng tỉnh chú trọng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo... Từ nguồn vốn Chương trình 30a của Chính phủ, trong năm 2017 các huyện thuộc đối tượng thụ hưởng đã được hỗ trợ đầu tư 34 công trình (trong đó 13 công trình tiếp chi, 21 công trình chuẩn bị từ đầu và khởi công mới thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt...). Hỗ trợ phát triển sản xuất cùng với tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp người nghèo, người dân sống ở khu vực đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Chỉ tính riêng năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 17.592 lượt khách hàng, với tổng số tiền cho vay hơn 648,3 tỷ đồng (trong đó, 14.729 hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 486,8 tỷ đồng).

 

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ðiện Biên hướng dẫn người dân xã Thanh Nưa thủ tục vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Lò Văn Ép, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) cho biết: Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp tích cực từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hơn chục năm qua đã có trên 500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tư vấn, hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi nhờ đó nhiều hộ vượt qua ngưỡng nghèo để có cuộc sống đủ đầy hơn. Hơn 100 hộ nghèo và hộ thoát nghèo có cuộc sống ổn định; hơn 300 hộ chuyển biến nhận thức và cách làm ăn; 35 hộ được vay vốn để xóa nhà tạm, nhà dột nát… Ðời sống vật chất và tinh thần của các hộ nghèo được cải thiện rõ rệt. Người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chương trình an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Y tế, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ gia đình, hỗ trợ tiếp cận thông tin và truyền thông đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao. Riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã cấp 467.029 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ 304 hộ làm mới, sửa chữa nhà ở….

Thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với việc huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tỉnh đã và đang tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, tập trung nguồn lực khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã nghèo tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông… Mục tiêu đặt ra đó là, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) xuống còn dưới 33% vào năm 2020 (bình quân giảm trên 3%/năm), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân hơn 4%/năm. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại quanh năm; hơn 98% số hộ được sử dụng điện; 100% người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản...

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận