Nhìn lại năm 2017

Trên 85% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

08:41 - Thứ Tư, 06/12/2017 Lượt xem: 3423 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, dù phải đối mặt với không ít khó khăn do tình hình chung của đất nước, thời tiết không thuận lợi, thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra… là rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh ta. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HÐND, UBND, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, địa phương đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cùng nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Dự ước, năm nay tỉnh ta hoàn thành 30/35 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội so với kế hoạch (đạt 85,7%).

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy mạnh sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hoá bằng các giải pháp như: Thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; đưa giống mới năng suất cao vào gieo trồng... Theo đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổng sản lượng lương thực ước đạt 257.971 tấn (tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 101,26% kế hoạch năm, đạt mục tiêu Nghị quyết HÐND đề ra). Trong phát triển chăn nuôi đã chú trọng đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, các cơ quan chức năng tập trung hướng dẫn nông dân phát huy tiềm năng, thế mạnh từng địa phương để lựa chọn giống vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống rét, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Ước tính năm 2017, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 4.412.216 con (tăng 5,75%). Diện tích nuôi trồng thủy sản hết năm 2017 ước đạt 2.226,1ha (tăng 7,4% và đạt 102,8% kế hoạch giao); sản lượng ước đạt 2.798 tấn (tăng 25,2%; đạt 106,7% kế hoạch). Diện tích rừng trồng tập trung tại các địa phương đã trồng và chăm sóc ước đạt 2.087,7ha; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 38,68% (tăng 0,18% so với năm 2016).

 

Nông dân xã Thanh An (huyện Ðiện Biên) sử dụng máy gặt đập liên hoàn trong sản xuất. Ảnh: Lan Phương

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh ta đã đạt được một số kết quả nhất định: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.464,53 tỷ đồng (tăng 10,68%). Các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Ðặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tiến độ các dự án thủy điện trong quy hoạch và dự án tiềm năng trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thủy điện đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khảo sát, lập dự án khai thác tiềm năng thủy điện trên địa bàn tỉnh; khởi công dự án thủy điện Sông Mã 3, chuẩn bị khởi công dự án thủy điện Lông Tạo, Mường Mươn, Huổi Vang. Năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.791,16 tỷ đồng (tăng 21,2%; đạt 100,11% kế hoạch). Ðầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thu được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác xã hội hóa xây dựng giao thông với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, tỉnh đã mở mới, cứng hóa được hàng trăm ki lô mét đường giao thông các loại, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, đặc biệt là đối với các nguồn thu ngoài quốc doanh, thu từ đấu giá đất, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh vận tải, thương mại... Dự ước, tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 là 8.703 tỷ 470 triệu đồng (đạt 111,87% dự toán). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.054 tỷ 247 triệu đồng (đạt 100,17% dự toán giao). Dự ước tổng chi ngân sách địa phương 8.481 tỷ 920 triệu đồng, (đạt 110,85% dự toán). Trong đó: Chi thường xuyên 6.203 tỷ 838 triệu đồng; chi đầu tư phát triển 1.929 tỷ 432 triệu đồng.

Năm qua, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh ta tích cực tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức gặp gỡ đối thoại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư. Năm 2017, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3.200 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án. Dự ước năm 2017 có 6 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 91,5 tỷ đồng. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 119 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 21 nghìn tỷ đồng, trong đó 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (nhà máy chế biến tinh bột sắn) và 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Năm 2017 cũng ghi nhận phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; hình thành các mô hình sản xuất mới theo hướng tập trung, chuyên canh, nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu của thị trường. Dự kiến, đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 15/116 xã đạt và cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới. 

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình triển khai đúng kế hoạch. Trong năm, ngoài duy trì việc làm thường xuyên cho 312.580 lao động, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 9.046 lao động (đạt 105,2% kế hoạch). Dự ước năm 2017 toàn tỉnh có: 1.003/1.813 thôn, bản đạt chuẩn văn hóa (chiếm 55,3% trong tổng số thôn, bản toàn tỉnh); 73.236 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 1.155 cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa; 7/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Cùng với đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Mặc dù còn nhiều khó khăn cũng như những hạn chế nội tại, song có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2017 là cơ sở, động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo.

Mạnh Thắng
Bình luận