Ðiện lưới quốc gia về vùng cao

09:55 - Thứ Sáu, 10/11/2017 Lượt xem: 5746 In bài viết
ĐBP - Ðưa điện về vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước. Với sự nỗ lực của tỉnh và ngành Ðiện, hệ thống lưới điện quốc gia đã đến 100% số xã trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ số hộ dân vùng nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia liên tục tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu và sự đóng góp của nhân dân, nhiều dự án xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia đã được đầu tư, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn và những vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hệ thống lưới điện cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, với 850 trạm biến áp (TBA), 2.215km đường dây trung thế và 2.540km đường dây hạ thế ở 2 cấp 35KV và 22KV phục vụ cho hơn 113.000 khách hàng. Ðến tháng 9/2017, 10/10 huyện, thị, thành phố với 130 xã, phường có điện (đạt tỷ lệ 100%); hơn 108.000 hộ dân được sử dụng điện lưới (chiếm tỷ lệ 86,86%) trong đó có 84.800 hộ dân nông thôn (đạt 84%).

 

Ðội quản lý vận hành trung tâm khắc phục sự cố đường dây 35KV xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) trong mùa mưa bão 2017.

Có thể nói, tỉnh ta đã có bước đột phá trong việc đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia về vùng nông thôn. Bởi những vùng chưa có điện chủ yếu là địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án điện gặp nhiều khó khăn do đặc thù công trình lưới điện trải dài. Tuy nhiên, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương rà soát hệ thống lưới điện, các bản và số hộ chưa có điện để tham mưu cho tỉnh và Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện. Ông Trần Ðức Dũng, Phó Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên, cho biết: Ðưa điện về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là 1 trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, với mục tiêu đảm bảo hệ thống lưới điện phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng lưới điện đấu nối các nhà máy thủy điện trên địa bàn, phục vụ đủ nhu cầu điện trong sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng với tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa, biên giới, việc thực hiện đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy hoạch, phù hợp với hệ thống lưới điện quốc gia. Ðảm bảo phát triển điện đi trước một bước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Ðến hết tháng 9/2017, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã khởi công và hoàn thành 6/9 công trình, 3 công trình còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2017.

Ðiện lưới quốc gia về với thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là động lực cho việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Từ đó góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ðây cũng là điều kiện để đẩy nhanh công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác