Thị trấn Tuần Giáo được công nhận đô thị loại V

08:32 - Thứ Tư, 11/10/2017 Lượt xem: 1703 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 927/QÐ-UBND về việc Công nhận thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo là đô thị loại V.

Nằm ở cửa ngõ phía Ðông tỉnh Ðiện Biên, thị trấn Tuần Giáo có diện tích tự nhiên 17,6km2; gồm 17 khối, bản; dân số là 8.534 người (tính đến tháng 12/2015). Thời gian qua, thị trấn Tuần Giáo có những chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cơ sở hạ tầng đô thị được xây mới và nâng cấp... Kết quả đánh giá các tiêu chí đô thị thị trấn Tuần Giáo có tổng điểm là 79,06 điểm, vượt mức tối thiểu yêu cầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (75/100 điểm). Cụ thể, kết quả đánh giá 5 tiêu chí: Chức năng đô thị đạt 17,36 điểm; quy mô dân số toàn đô thị đạt 6,2 điểm; mật độ dân số đạt 4,5 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0 điểm; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 45 điểm.

Về kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030, thị trấn Tuần Giáo mở rộng thuộc 3 đơn vị hành chính: Thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Cang, xã Quài Tở. Việc được công nhận là đô thị loại V đã tạo điều kiện cho thị trấn Tuần Giáo có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn, để đến năm 2030 phấn đấu đạt đô thị loại IV.

Tuấn Anh
Bình luận