Tuần Giáo cơ bản hoàn thành giao đất, giao rừng

09:14 - Thứ Sáu, 04/08/2017 Lượt xem: 1406 In bài viết
ĐBP - Thực hiện kế hoạch giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp theo Kế hoạch 388/KH-UBND, ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh, huyện Tuần Giáo đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ, tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý vào bảo vệ rừng, nâng cao đời sống người dân.

Tuần Giáo có diện tích đất lâm nghiệp lớn với hơn 64.000ha (trong đó gần 39.000ha đất lâm nghiệp có rừng). Vì vậy, công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư là cần thiết nhằm giúp người dân có đất sản xuất và được hưởng lợi từ những cánh rừng được giao quản lý, bảo vệ.

 

Gia đình ông Lường Văn Ngọc, thị trấn Tuần Giáo mong cơ quan chức năng sớm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chăm sóc, bảo vệ rừng tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện, huyện Tuần Giáo gặp không ít khó khăn như: Đa số người dân nhận giấy chứng nhận nhưng chưa được giao ngoài thực địa; tình trạng sai về vị trí thửa đất, chủ sử dụng thửa đất (chủ sử dụng đất trên bản đồ và thực địa không giống nhau); sai về hình thể thửa đất và việc sử dụng đất không đúng mục đích (một số diện tích giao là đất nương nhưng nay là rừng)… Song với sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện Tuần Giáo và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đến nay 100% xã, thị trấn đã xác định được chi tiết vị trí, hiện trạng, diện tích, trạng thái các loại rừng; hoàn thành việc rà soát, hoàn chỉnh thủ tục giao đất giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng cho các tổ chức, cá nhân và cấp GCNQSDĐ. Tính đến nay, toàn huyện đã hoàn thiện các thủ tục và giao đất, giao rừng cho 963 chủ rừng là cá nhân và cộng đồng dân cư, với tổng diện tích gần 34.000ha rừng, cấp 1.058 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng.

Hiện nay trên địa bàn huyện còn gần 150ha đất lâm nghiệp có rừng (diện tích rừng chương trình 327 và dự án 661) thuộc Lâm trường Tuần Giáo cũ và nay là Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo, chủ yếu trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và xã Chiềng Sinh, đến nay vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ, khiến các chủ rừng gặp nhiều khó khăn. Ông Lường Văn Ngọc, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, cho biết, năm 2001 gia đình ông đã nhận quản lý và bảo vệ gần 40ha rừng từ Lâm trường Tuần Giáo cũ nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ theo Kế hoạch 388 của UBND tỉnh.

Ông Lò Văn Quân, Phó phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tuần Giáo, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ đối với những diện tích này (gần 150ha còn lại), cuối năm 2016 UBND huyện đã tổ chức họp bàn giải pháp thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo ban hành thông báo hết hiệu lực đối với các khế ước của các hộ dân, cá nhân đã nhận giao khoán quản lý và bảo vệ rừng với Lâm trường Tuần Giáo cũ. UBND các xã, thị trấn có diện tích rừng 327 và 661 đến các hộ dân, cá nhân có liên quan đến việc giao đất, giao rừng, trong đó ưu tiên các hộ dân, cá nhân đã có công chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Đến thời điểm này, các thủ tục về rà soát, đo đạc xác định ranh giới, xác định trữ lượng rừng đã cơ bản hoàn thành. Từ nay đến cuối năm 2017 sẽ phấn đấu hoàn thành việc giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất lâm nghiệp có rừng thuộc Lâm trường Tuần Giáo cũ.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận