Điện Biên Đông thực hiện giảm nghèo bền vững

09:07 - Thứ Tư, 19/04/2017 Lượt xem: 1290 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05b-NQ/HU ngày 25/12/2011 về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 của Huyện ủy Điện Biên Đông, những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Điện Biên Đông là một trong những địa phương nghèo nhất tỉnh... Năm 2011, số hộ nghèo của huyện là 57,83%. Trước thực tế đó, Huyện ủy Điện Biên Đông đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05b-NQ/HU về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện nghị quyết, UBND huyện tập trung củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo giảm nghèo từ cấp huyện tới cơ sở. 100% ban giảm nghèo các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng thành viên. Các phòng, ban chuyên môn tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ sản xuất; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư; hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã tiến hành đầu tư trên 200 công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 556 tỷ đồng. Các công trình cơ bản đảm bảo chất lượng góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trong đó, các dự án phát triển giao thông: Trại Bò - Chiềng Sơ; Phì Nhừ - Chiềng Sơ; Phì Nhừ - Phình Giàng - Na Nếnh - Ao Cá; Na Son - Sa Dung; Mường Luân - Háng Lìa - Tìa Dình... tạo điều kiện giao thương hàng hóa giữa các vùng trong huyện. Các công trình thủy lợi lớn được đầu tư: Hồ chứa nước Nậm Ngám và hệ thống kênh dẫn dòng phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Pú Nhi, Noong U; thủy lợi Huổi Dụa, xã Phình Giàng; Pá Pao, xã Mường Luân... góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất lúa nước, canh tác hoa màu trên địa bàn. Công tác khuyến nông - khuyến ngư luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Bình quân mỗi năm, Trạm Khuyến nông - khuyến ngư huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức từ 60 - 70 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt nông dân. Những lớp tập huấn và các mô hình trình diễn đã cung cấp cho người dân kỹ thuật, công nghệ mới, thông tin thị trường; cách xử lý tình huống trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt. Các mô hình trình diễn: nuôi cá hệ VAC tại xã Na Son; nuôi cá lồng hồ Nậm Ngám; canh tác cây ngô trên đất dốc tại các xã Pú Nhi, Noong U, Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ... đã tạo ra vùng chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa tại một số khu vực có tiềm năng, thế mạnh.

Từ năm 2011 - 2016, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.887 lao động, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên gần 34% tổng số lao động trong độ tuổi lao động. Ngoài ra, các hộ nghèo trên địa bàn còn được hỗ trợ vốn, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ về y tế, giáo dục... tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện nghị quyết chuyên đề về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 4,83%, từ 57,83% (năm 2011) còn 33,68% (năm 2016). Các vấn đề cơ bản, bức xúc nhất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số như nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, dịch vụ y tế, giáo dục... cơ bản được giải quyết kịp thời.

Mạnh Thắng
Bình luận