Xây dựng nông thôn mới ở Điện Biên Đông còn nhiều hạn chế

09:22 - Thứ Hai, 10/04/2017 Lượt xem: 4427 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, huyện Điện Biên Đông đã đạt một số kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM): bộ mặt nông thôn vùng cao có khởi sắc nhất định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Song thực tế cho thấy, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM chậm so với kế hoạch; chất lượng tiêu chí đã đạt vẫn ở mức độ thấp; kinh tế hợp tác ở nông thôn, đặc biệt là các hợp tác xã về nông nghiệp phát triển rất chậm, hiệu quả không cao; liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa được thực hiện bài bản; an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm...

Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện Điện Biên Đông đã triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí NTM trên địa bàn. Theo đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm ra những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM để có các giải pháp khắc phục hữu hiệu. Nguyên nhân khách quan của những vướng mắc được xác định do: Điểm xuất phát xây dựng NTM của huyện rất thấp, hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; địa hình phức tạp, chia cắt; diện tích đất nông nghiệp ít; cơ sở hạ tầng kém phát triển; chất lượng nguồn nhân lực tương đối thấp... Nguyên nhân chủ quan là công tác tuyên truyền về xây dựng NTM chưa được thực hiện bài bản, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Các cơ quan chức năng chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ và người dân, nhất là trong việc tham gia vào đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM của một số xã. Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM ở một số xã còn hạn chế, lúng túng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, quyết tâm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM; một số cơ quan, đơn vị  thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong triển khai công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM...

Tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM huyện bám sát nội dung các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM chỉ đạo các xã tiến hành dứt điểm công tác lập đề án quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, những năm qua, huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn. Với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm huyện đầu tư từ 28 - 32 tỷ đồng xây dựng hạ tầng (giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa thôn, bản...). Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế cao; triển khai các mô hình khuyến nông hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Sau 5 năm xây dựng NTM, toàn huyện tổ chức được hơn 30 lớp đào tạo nâng cao trình độ chăn nuôi, trồng trọt cho trên 1.000 lượt lao động nông thôn; tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hơn 1.000 lượt hộ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cũng như hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, huyện Điện Biên Đông có 2 xã đạt 8/19 tiêu chí (Mường Luân, Luân Giói); 4 xã đạt 6/19 tiêu chí (Na Son, Háng Lìa, Phì Nhừ và Noong U); 5 xã đạt 5/19 tiêu chí (Keo Lôm, Phình Giàng, Pú Nhi, Tìa Dình, Sa Dung); 2 xã đạt 4/19 tiêu chí NTM (Pú Hồng và Chiềng Sơ).

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác