Nghị quyết 07 về chăn nuôi gia súc

Tiền đề giúp người dân Điện Biên Đông thoát nghèo

09:06 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 6114 In bài viết
ĐBP - Điện Biên Đông là 1 trong 5 huyện 30a của tỉnh, đời sống của người dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 64%). Việc tìm ra những mô hình sinh kế phù hợp, bền vững để tổ chức triển khai nhằm giảm nghèo cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của huyện.

Trao đổi về chủ trương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo cho người dân, ông Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy cho biết: Năm 2017 và những năm tiếp theo, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của huyện. Muốn giảm nghèo, cần triển khai những mô hình sản xuất khả thi để người dân nâng cao thu nhập một cách bền vững. Qua nghiên cứu, thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông xác định: Chăn nuôi, trong đó tập trung vào chăn nuôi đại gia súc là hướng đi phù hợp hơn cả. Bởi đối với người dân vùng cao, khó khăn về hạ tầng, điều kiện thông thương, nhận thức về khoa học kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh còn hạn chế thì đại gia súc (trâu, bò, dê) là tài sản lớn nhất của bà con. Nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chuyên môn là huy động cao nhất các nguồn lực, định hướng cho người dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi hình thức hộ gia đình với quy mô vừa và nhỏ, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì vậy, Nghị quyết số 07/NQ-HU ngày 10/2/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 07) đã ra đời.

Triển khai thực hiện, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 07 đề ra, UBND huyện Điện Biên Đông đã xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2020, gắn với nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị phụ trách. Cụ thể: Huyện đã xây dựng, thông qua quy hoạch vùng chăn thả và vùng trồng cỏ, giao UBND các xã, thị trấn bám sát quy hoạch phát triển nông - lâm - ngư nghiệp đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện xây dựng quy hoạch các vùng chăn thả, trồng cỏ tập trung tại các diện tích đất chưa sử dụng, bạc màu, hiệu quả sản xuất kém của từng xã. Giao chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân từng thôn, bản trồng cỏ đúng điểm quy hoạch để phát triển, bảo vệ.

Hiện nay, tổng đàn đại gia súc của huyện Điện Biên Đông là 42.260 con (13.292 con trâu; 16.873 con bò và 12.095 con dê). Theo Nghị quyết 07: Huyện xác định phương án đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tự nhiên và cơ học của đàn gia súc qua áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ; thông qua các chương trình dự án hỗ trợ trực tiếp bằng con giống, cho vay ưu đãi lãi suất thấp để người dân đầu tư phát triển đàn gia súc với hình thức bán chăn thả (tự túc 1 phần thức ăn cho gia súc vào mùa khô khi thức ăn khan hiếm); hỗ trợ tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phấn đấu đến năm 2020, đàn đại gia súc toàn huyện đạt 57.451 con, trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5%/năm.

Theo định hướng của Huyện ủy, việc phát triển đàn gia súc được triển khai đồng bộ, tuy nhiên, sẽ chú trọng hơn về phát triển đàn bò, bởi theo đặc tính sinh sản, một con bò giống có thời gian chăn nuôi đến tuổi sinh sản ngắn hơn trâu, tần suất và số lượng sinh sản cũng cao hơn (một con bò giống nuôi 2 năm là có thể sinh sản). Vì vậy, nuôi bò sẽ kinh tế hơn, người dân xoay vòng vốn nhanh hơn. Với số lượng bò hiện tại, huyện phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn bò sẽ đạt trên 22.400 con, tốc độ tăng trưởng 1.359 con/năm (8%/năm). Để cải tạo đàn bò trên địa bàn huyện, người dân sẽ được hướng dẫn biện pháp thụ tinh nhân tạo từ nhóm bò Zebu, bò thịt chuyên dụng phối giống với bò địa phương. Hàng năm huyện hỗ trợ khoảng 1.000 liều thụ tinh nhân tạo cho các hộ đăng ký tham gia thực hiện dự án; phối giống trực tiếp giống bò đực lai 50 - 70% ngoại với bò cái địa phương. Chuồng trại cũng được xây dựng, gia cố với khẩu hiệu “nhà nhà chăn nuôi có chuồng trại, có người chăn dắt, trông giữ, không thả rông” phấn đấu đến năm 2020, 80% số hộ chăn nuôi trong toàn huyện có chuồng trại nuôi gia súc đạt tiêu chuẩn.

Với tổng nhu cầu vốn thực hiện Nghị quyết là gần 75,8 tỷ đồng, trong đó: vốn hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình dự án là gần 63 tỷ đồng (30a/CP, 135/CP, nông thôn mới, ngân sách địa phương và một số nguồn khác); vốn vay phát triển chăn nuôi 13 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí không nhỏ đối với địa bàn còn nhiều khó khăn như Điện Biên Đông, nhưng với những lợi thế sẵn có cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng, Nghị quyết số 07 của Đảng bộ huyện sẽ đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top