Hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm

09:05 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 7481 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ - CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm (gọi tắt là Nghị định 61); Thông tư số 45 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ Quốc gia về việc làm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các cơ chế, chính sách mới về tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm tới cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân. 

Chỉ đạo phòng giao dịch tại các địa phương tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ về cơ chế tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ, niêm yết các nội dung cơ bản về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại trụ sở UBND cấp xã để nhân dân và người lao động biết. Nhờ vậy, chính sách đến với người dân khá kịp thời, thuận tiện.

 
Trong năm 2016 đã cho vay được 762 dự án với số vốn hơn 31,2 tỷ đồng (gồm 20 dự án cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng tiền gần 5,3 tỷ đồng; 742 dự án người lao động với hơn 25,9 tỷ đồng). Thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm đã góp phần tạo việc làm cho 1.026 lao động (đạt 102,6% kế hoạch). Tại TP. Điện Biên Phủ, trong năm 2016 có 394 lao động tự tạo việc làm, huyện Tủa Chùa 112 người, huyện Nậm Pồ 107 người, huyện Điện Biên 84 người, TX. Mường Lay có 77 người… được tạo việc làm từ việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay này. Tuy nhiên, trên thực tế nguồn vốn vay còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng, công tác vay vốn tập trung ở các hộ gia đình, số cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay vốn còn hạn chế, ảnh hưởng đến tạo việc làm thông qua Quỹ.

 

Sử dụng vốn vay hiệu quả, người dân xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) đầu tư nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa.

Thực hiện vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Tỉnh đoàn đang quản lý vốn vay với tổng dư nợ 277 triệu đồng, hỗ trợ cho 3 dự án của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả vốn vay, quá trình quản lý nguồn vốn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh mới; đồng thời khảo sát các mô hình thanh niên làm kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn lập các dự án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thu hút thêm lao động… Nhờ đó, hầu hết các dự án đều phát huy hiệu quả, đảm bảo mục tiêu giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên và phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Lực lượng lao động trong toàn tỉnh có khoảng hơn 313.000 người. Đây là nguồn nhân lực dồi dào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là nhiệm vụ nặng nề trong vấn đề giải quyết việc làm đối với các cấp, ngành khi xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 tạo việc làm mới cho 8.550 lao động. Trong đó, 1.000 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng tạo việc làm thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm; hỗ trợ đưa 50 lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đạt được mục tiêu trên, doanh số cho vay trong năm 2017 phải đạt 31,5 tỷ đồng; cho vay để tự tạo việc làm bình quân là 30 triệu đồng/lao động. Số vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm đến hạn và thu hồi năm 2017 khoảng 23 tỷ đồng (chiếm 62,5% doanh số dự kiến cho vay năm 2017). Như vậy, nhu cầu nguồn vốn bổ sung trong năm là 8,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Để giúp người dân tiếp cận thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội tỉnh, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thông qua nhiều hình thức để người dân biết quy trình vay vốn và đăng ký tham gia khi có nhu cầu. Thực hiện tốt công tác tư vấn việc làm, định hướng cho vay, mục tiêu sử dụng vốn vay, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với khả năng. Tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho các đối tượng vay vốn; cho vay đúng đối tượng, tạo điều kiện cho người vay và sử dụng vốn vay hiệu quả trong giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top