Để phát huy hiệu quả rừng sản xuất

09:06 - Thứ Hai, 03/04/2017 Lượt xem: 6256 In bài viết
ĐBP - Với diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp lớn (khoảng 814.000ha), tỉnh ta có tiềm năng, thế mạnh về phát triển lâm nghiệp và có sức cạnh tranh lớn về kinh tế rừng. Với quan điểm phát triển lâm nghiệp phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo cơ chế thị trường, những năm qua, các cấp, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức người dân về phát triển lâm nghiệp, gắn bó với rừng và làm giàu từ rừng; chuyển những diện tích canh tác ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất. Nếu như, cả giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh trồng được 656,2ha rừng sản xuất, thì riêng năm 2016, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 1.000ha rừng sản xuất. Bên cạnh đó, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho người dân, đến nay toàn tỉnh đã giao gần 310.000ha đất, rừng cho hơn 3.600 chủ rừng là cộng đồng nhóm hộ, cá nhân hộ gia đình và 6 chủ rừng là tổ chức.

Năm 2016, Mường Ảng là huyện có diện tích trồng rừng sản xuất đạt tỷ lệ cao nhất (356,2ha/300ha theo kế hoạch). Để đạt được kết quả khả quan như vậy, huyện Mường Ảng xác định trồng rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển lâm nghiệp. Huyện ủy đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp phụ trách từng xã để tập trung lãnh đạo chuyên đề về công tác trồng rừng sản xuất tập trung; chỉ đạo đảng bộ các xã có diện tích đăng ký trồng rừng sản xuất tổ chức quán triệt chủ trương của huyện đến các chi, đảng bộ và toàn thể đảng viên. Đồng thời, huy động cả hệ thống chinh trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt giúp các xã quyết tâm triển khai thành công nhiệm vụ trồng rừng sản xuất tập trung, qua đó tạo tiền đề, động lực cho việc thực hiện trong các năm tiếp theo. Ngoài kết quả trồng được 356,2ha rừng sản xuất còn tạo được việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động tham gia trồng rừng. Mỗi héc ta người dân được chi trả gần 2,4 triệu đồng công phát dọn thực bì, đào hố và trồng cây. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, UBND huyện đã sử dụng nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ các xã làm 37,3km đường vận chuyển cây giống (định mức 3 triệu đồng/1km); hỗ trợ chi phí quản lý cho các xã (300.000đồng/ha); hỗ trợ tiền thiết kế đo đạc, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

 

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng và chủ rừng bản Hồng Sọt (xã Búng Lao) kiểm tra chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây keo.

Với những chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến cấp huyện trong những năm qua đã khuyến khích, thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển rừng kinh tế; người dân gắn bó với rừng và làm giàu từ rừng; nhiều hộ gia đình đã chuyển từ canh tác nương sang trồng rừng sản xuất; mức hỗ trợ hộ trồng rừng sản xuất 10 triệu đồng/ha cho công tác trồng mới và 4 năm chăm sóc đã động viên người dân phấn khởi tham gia phát triển và bảo vệ rừng.

Không chỉ có giá trị kinh tế, diện tích rừng trồng thời gian qua góp phần quan trọng cải thiện môi trường sinh thái, nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh lên 38,5%. Bà Đặng Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), khẳng định: Rừng trồng đã thực sự mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ dân miền núi thoát nghèo. Song, bên cạnh những mặt được thì chất lượng rừng sản xuất chưa cao, chưa tạo ra vùng nguyên liệu đủ lớn; phát triển rừng chưa đồng đều giữa các vùng, cơ cấu cây trồng chưa đồng nhất dẫn đến chất lượng và hiệu quả kinh tế rừng còn nhiều hạn chế. Trong khi đó thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh không ổn định, dẫn đến giá trị sản xuất thông qua chế biến thấp, chưa kích thích được thị trường lâm sản...

Phát triển rừng nói chung và rừng sản xuất nói riêng mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường, do vậy các cấp, ngành chức năng cần có những định hướng cụ thể từ công tác quy hoạch phát triển đến giống, kỹ thuật lâm nghiệp, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các chủ rừng, người trồng rừng, chuyển hóa những vùng đất trống đồi trọc, những diện tích canh tác không hiệu quả sang trồng rừng. Đồng thời, quy hoạch và phát triển mạng lưới chế biến lâm sản phù hợp với nguồn nguyên liệu, chú trọng khâu bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top