Mường Nhé tích cực thực hiện tiết kiệm chi

08:45 - Thứ Tư, 04/01/2017 Lượt xem: 2511 In bài viết
ĐBP - Năm 2016, huyện Mường Nhé phải thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Trong điều kiện chi tiêu phải thắt chặt, song để có nguồn lực bảo đảm cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập trung kịp thời, đầy đủ các nguồn thu trên địa bàn vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi được phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm, tùy theo mức khoán kinh phí chi thường xuyên, các đơn vị đều chủ động tính toán tiết giảm chi phí trong từng hoạt động đồng thời xây dựng ý thức tiết kiệm cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện công việc hàng ngày. Trước hết các phòng, ban của UBND huyện hạn chế tối đa việc mua sắm trang thiết bị mới, việc mua, sử dụng văn phòng phẩm được quản lý chặt chẽ bảo đảm vừa phục vụ cho các hoạt động, không để thừa, thất lạc hoặc hư hỏng gây lãng phí. Đổi mới tổ chức hội nghị được xác định là một trong những nội dung trọng tâm để tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban tăng cường khai thác các tiện ích của mạng máy tính nội bộ và internet trong việc trao đổi công văn, tài liệu và triển khai một số hoạt động công tác.

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” UBND xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 1792/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT - TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát lại từng danh mục dự án được giao kế hoạch vốn năm 2015 kéo dài và năm 2016; danh mục dự án được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư, đảm bảo chất lượng thi công.

Song song với các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, chi đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26/KH - UBND ngày 17/1/2013 về kế hoạch, công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2013 - 2016 trên địa bàn huyện. Trong đó trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân… Qua công tác thanh tra, huyện đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã tiến hành và kết thúc 7 cuộc thanh tra, đang triển khai 1 cuộc; tổ chức kiểm tra đột xuất 1 cuộc. Tại 19 đơn vị được thanh tra, đã phát hiện 17 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 868 triệu đồng. Trong đó, sai phạm qua thanh tra hành chính trên 505 triệu đồng; sai phạm qua thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hơn 363 triệu đồng. Huyện đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách trên 722 triệu đồng, yêu cầu đơn vị trả bổ sung số tiền trả thiếu cho người lao động hơn 146 triệu đồng. Chỉ đạo kiểm điểm 40 cá nhân, đề nghị xử lý trách nhiệm 1 cá nhân, đề xuất 43 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý.

Bài, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top