Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

12:00 - Thứ Tư, 06/01/2016 Lượt xem: 1720 In bài viết
Ngày 6-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp tham vấn, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020.

Theo các chuyên gia, hiện DN nhỏ và vừa đóng góp 31% tổng số thu ngân sách và chiếm tỷ trọng 35% vốn đầu tư của cộng đồng DN nói chung; thu hút hơn 5 triệu việc làm và đóng góp gần 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hàng năm. Đội ngũ DN nhỏ và vừa thật sự tác động mạnh mẽ đến phát triển KT-XH, nhất là tạo việc làm, nguồn thu ngân sách, thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội. DN càng phát triển cũn đồng nghĩa với việc các nguồn lực tổng thể của xã hội được huy động và sử dụng hiệu quả; từ đó đáp ứng mục tiêu ích nước, lợi nhà.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, các biện pháp hỗ trợ DN nói chung vẫn chưa đáp ứng hết mong muốn của DN, nhiều chính sách mới dừng lại ở nội dung “khuyến khích”, thíếu sự liên kết, phối hợp giữa các bộ, ngành và nhiều địa phương chưa quan tâm thỏa đáng tới mục tiêu hỗ trợ DN nhỏ và vừa phát triển. Bản thân các DN cũng bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, thiếu thông tin và thiếu nguồn nhân lực…Những thực tế đó gây ra tình trạng thiếu sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhấn mạnh, phát triển DN nhỏ và vừa là yêu cầu tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu và hoạt động khởi nghiệp một cách thực chất của Việt Nam trong thời gian tới. Các biện pháp hỗ trợ DN sẽ tập trung thúc đẩy, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và tài chính theo hướng đồng bộ, kịp thời và đúng mục đích để DN tận dụng, thụ hưởng. Đặc biệt, DN sẽ được hỗ trợ, khuyến khích trí sáng tạo, đổi mới để sản xuất ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị gia tăng cao cũng như có thể tồn tại với sách cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; trong đó nhán mạnh mục tiêu xuất khẩu. Bên cạnh đó, dự báo các chương trình trợ giúp DN nhỏ và vừa sẽ dành khoảng 3 ngàn tỷ đồng để phân bổ vào một số chương trình, hoạt động cụ thể hỗ trợ DN.

Theo tính toán của Cục Phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự báo giai đoạn 2016-2020, cả nước sẽ có thêm 450 ngàn DN đăng ký hoạt động, đưa tổng số DN hoạt động tại thời điểm năm 2020 lên con số 750 ngàn đơn vị. Các DN nhỏ và vừa sẽ đáp ứng 50% nhu cầu việc làm của xã hội.

Theo ông Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, việc xây dựng chính sádch hỗ trợ phát triển đối với DN, nhằm gia tăng quy mô đội ngũ DN trong 5 năm tới là rất đúng đắn, cần thiết. Các nội dung hỗ trợ cần tâjp trung vào những gì DN cần, đi vào thực chất và hết sức tránh hình thức hay manh mún. Việc xây dựng và thực thi chính sách cần có sự tham vấn, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan và địa phưong để có sự đồng thuận và phát huy tác dụng, hiệu quả cao nhất. Nhìn chung, các DN nhỏ và vừa mong muốn được hỗ trợ về pháp lý, môi trường kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn vốn vay và vay vốn, mặt bằng sản xuất, tư vấn phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu bên cạnh mức thuế hợp lý.

Theo HNM
Bình luận