Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020

12:00 - Thứ Ba, 05/01/2016 Lượt xem: 1837 In bài viết
ĐBP - Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 5/1. Tại điểm cầu Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến chủ trì.

Năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực; phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng đồng thời tăng về số lượng theo nhu cầu của thị trường. Nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong việc lựa chọn cây, con chủ lực, tổ chức hợp tác, liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm với quy mô lớn. Trong năm, sản lượng các loại cây trồng tiếp tục tăng: Lúa đạt 45,2 triệu tấn (tăng 241 nghìn tấn so với năm 2014); ngô tăng 78 nghìn tấn; sắn tăng 464 nghìn tấn; rau đậu, thực phẩm tăng 276,6 nghìn tấn. Giá trị sản phẩm thu trên 1ha diện tích đất trồng trọt tăng từ 54,6 triệu đồng/ha năm 2010 lên khoảng 82 – 83 triệu đồng/ha năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,13%/năm. Sản lượng thủy sản đạt 6,55 triệu tấn (tăng 3,4%); giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,06% so với năm 2014.

Hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được đầu tư phát triển, tăng cường năng lực chống biến đối khí hậu, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất được nâng cấp và hiện đại hóa. Công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn.

Giai đoạn năm 2016 – 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường như sau: Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiện đại; xây dựng nông thôn mới, thu nhập cao, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tích của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2015 và giai đoạn năm 2011 – 2015. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Bộ, các vụ, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tập trung thực hiện cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng cho nông dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu; tăng cường sự kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, nông dân với doanh nghiệp. Đặc biệt, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc ban chỉ đạo các cấp, đội ngũ cán bộ và tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Phạm Trung
Bình luận