Giáo dụcKhoa học

Ứng dụng công nghệ, giảm gánh nặng chi phí hành chính

15:51 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 4378 In bài viết
Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) 2018 (APCI 2018) đầu tiên vừa được công bố, đã lượng hóa được các chi phí doanh nghiệp (DN) phải trả khi đáp ứng các quy định hiện hành.

Trong tám nhóm thủ tục được khảo sát liên quan quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN (khởi sự DN/đăng ký kinh doanh; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; điều kiện kinh doanh; đầu tư; đất đai; xây dựng; môi trường; thuế; hải quan), khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm “đội sổ” là quá lớn. Để thực hiện một thủ tục thuế, DN chỉ phải trả chi phí 73,75 nghìn đồng và 2,9 giờ làm việc thì chi phí để hoàn tất thủ tục liên quan đến xây dựng lên đến 64,1 triệu đồng và 108,9 giờ làm việc, cao gấp 869 lần so với chi phí tuân thủ của ngành thuế.

Kết quả này đã phản ánh trung thực về sự đối lập trong nỗ lực thực hiện cải cách của cơ quan quản lý chuyên ngành trong hai lĩnh vực nói trên. Với những cam kết và quyết tâm hiện đại hóa ngành thuế, Tổng cục Thuế đã bắt kịp ngay với những giải pháp cải cách được Chính phủ đưa ra ngay từ Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh năm đầu tiên (năm 2014). Làn sóng cải cách đã lan tỏa thông qua những chỉ đạo của Tổng cục Thuế và thực thi của ngành thuế địa phương. Không dừng ở đó, Tổng cục Thuế còn “đặt hàng” Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện khảo sát hằng năm về sự hài lòng của DN, lấy đó làm cơ sở tự đánh giá quá trình cải cách. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện và giải quyết TTHC thuế đã đem lại những hiệu ứng tích cực, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho Nhà nước, cho DN và quan trọng là xóa bỏ việc tiếp xúc giữa DN và cán bộ thuế, góp phần đẩy lùi tiêu cực và chi phí không chính thức.

Trong khi đó, đối với thủ tục xây dựng, DN phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ, thậm chí phải đi lại nhiều lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Có DN cho biết, để làm thủ tục cấp phép xây dựng phải mất bốn lần chỉnh sửa hồ sơ, kéo dài trong 200 giờ làm việc mới hoàn thành. Đáng lưu ý, cả bốn nhóm TTHC, gồm đất đai, đầu tư, môi trường và xây dựng có liên hệ mật thiết với nhau trong việc đầu tư xây dựng dự án có sử dụng đất của DN, đều đứng cuối bảng xếp hạng APCI 2018.

Ngay từ khi thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC năm 2014, đã có nhiều khuyến nghị liên thông giải quyết những TTHC trong bốn nhóm này, hình thành một chu trình thủ tục xuyên suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước để tạo thuận lợi cho DN. Đến Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến nghị này một lần nữa được đưa ra nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được thể chế hóa. Vì vậy, khi làm thủ tục đầu tư xây dựng dự án, DN vẫn phải chuẩn bị các bộ hồ sơ giống nhau để nộp cho từng cơ quan khác nhau.

Thực tế này cho thấy, đã đến lúc cần có cái nhìn tổng thể về hệ thống thể chế dựa trên nền tảng công nghệ. Dư địa cải cách còn rất lớn và phụ thuộc vào quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong từng ngành, từng lĩnh vực.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top