Tăng cường thanh tra giáo dục phổ thông, đại học

15:15 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 3834 In bài viết

Ngày 28-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐ và ĐT) ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học.

Thực tế cho thấy, có sở GD và ĐT không có thanh tra sở theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; đội ngũ cán bộ thanh tra sở không ổn định, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu công việc, chất lượng còn nhiều hạn chế. Tương tự, thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập như: không ổn định, vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về nghiệp vụ; nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa có cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ. Để công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu, Bộ GD và ĐT yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy định pháp luật, hướng dẫn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học..

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác

Back To Top