Bài 2: Sai phạm rõ ràng, sao chậm xử lý?

07:54 - Thứ Ba, 17/12/2019 Lượt xem: 6420 In bài viết

ĐBP - Phát hiện sai phạm, Hội đồng kỷ luật Trường PTDTBT THCS Chung Chải; Hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục và Đào tạo đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật theo đúng quyền hạn. Sau đó, Phòng Nội vụ đã 3 lần tham mưu bằng văn bản cho UBND huyện Mường Nhé về việc xử lý viên chức vi phạm chuyên môn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND huyện Mường Nhé chưa có ý kiến chỉ đạo hay một hành động cụ thể nào để xử lý sai phạm trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải.

Các giáo viên chủ nhiệm nhờ học sinh khác làm bài kiểm tra hộ những học sinh vắng mặt làm việc với phóng viên.

Liên quan đến viên chức vi phạm chuyên môn, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Kiên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé. Ông Kiên cho biết: Chung Chải là xã có nhiều dân di cư tự do nên tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần không cao. Trong năm học, nhiều lần các thầy, cô giáo đã phải đến tận nhà vận động học sinh ra lớp, thậm chí một số giáo viên phải đến tận nhà giảng bài để các em không bị hổng kiến thức. Xảy ra sai sót trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, năm học 2018 – 2019 tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải là việc rất đáng tiếc, xét về quy định là sai. Tuy nhiên, các thầy cô cũng vì trách nhiệm với học sinh dẫn đến vi phạm quy chế chuyên môn. Sau khi phát hiện sai phạm, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra, họp Hội đồng kỷ luật và quyết định cắt mọi hình thức thi đua trong năm học 2018 – 2019 của 13 giáo viên nhờ học sinh làm hộ bài kiểm tra cho 18 học sinh vắng mặt; kỷ luật ông Đinh Văn Toản với hình thức khiển trách. Đồng thời, Phòng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Nội vụ để tham mưu với UBND huyện có phương án xử lý. Hồ sơ Phòng trình từ tháng 6/2019, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật về việc viên chức vi phạm quy chế chuyên môn. Tuy nhiên, đến nay Hội đồng kỷ luật của huyện không tổ chức họp và UBND huyện cũng không có bất kỳ ý kiến chỉ đạo nào. Về việc này, nếu nhận thấy sự việc phức tạp cần phải điều tra và xem xét xử lý thêm các cá nhân liên quan, Phòng Nội vụ phải ra một thông báo hoặc tham mưu cho UBND huyện tiếp tục yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét xử lý. Khi đó, Phòng sẽ tiếp nhận và thực hiện đúng theo chỉ đạo. Nhưng thực tế, Phòng không hề nhận được thông báo hoặc ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện nên Phòng chỉ thực hiện theo quyền hạn được phân công.

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Nhé, cho biết: Ngày 13/6/2019, Phòng Nội vụ nhận được Tờ trình số 379/TTr-PGD về việc đề nghị kỷ luật viên chức đối với ông Đinh Văn Toản, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Chung Chải vì lý do: Vi phạm kỷ luật chuyên môn, chỉ đạo 13 giáo viên cho học sinh khác làm bài hộ học sinh không tham gia kỳ kiểm tra học kỳ II, năm học 2018 – 2019. Căn cứ vào hồ sơ vi phạm của Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Mường Nhé về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện. Sau đó, qua nghiên cứu hồ sơ, Phòng Nội vụ nhận thấy để xảy ra vụ việc trên là vi phạm rất nghiêm trọng quy chế chuyên môn, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Để xác minh chính xác các thông tin liên quan, ngày 30/7/2019, Phòng Nội vụ đã mời ông Đinh Văn Toản phối hợp làm việc về nội dung chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nhờ học sinh khác làm hộ bài kiểm tra cho 18 học sinh vắng mặt trong đợt kiểm tra chất lượng học kỳ II, năm học 2018 – 2019. Trong đó, có học sinh đã bỏ học lấy vợ, lấy chồng nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia kiểm tra. Vì vậy, ngày 16/8/2019, Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện bằng Văn bản số 71/NV về việc xin ý kiến xử lý viên chức vi phạm chuyên môn. Cụ thể, Phòng đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan: Hội đồng kiểm tra; Ban Giám sát kiểm tra trong đợt kiểm tra chất lượng học kỳ II, năm học 2018 – 2019 của Trường PTDTBT THCS Chung Chải và giáo viên có liên quan đến việc được chỉ đạo cho học sinh khác làm hộ bài kiểm tra. Tiếp đó, ngày 12/9/2019, Phòng Nội vụ tiếp tục có Báo cáo số 87/BC-NV trình UBND huyện về một số việc chưa được giải quyết, trong đó có việc xử lý vi phạm chuyên môn tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải. Như vậy, Phòng Nội vụ đã 3 lần tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện bằng văn bản về xử lý kỷ luật viên chức vi phạm tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải. Nhưng đến nay, lãnh đạo UBND huyện chưa có ý kiến chỉ đạo để xử lý dứt điểm sự việc.

Có thể nhận thấy, các cơ quan chuyên môn của huyện Mường Nhé đã làm đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc vi phạm quy chế chuyên môn trong đợt kiểm tra chất lượng học kỳ II, năm học 2018 – 2019 tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải.

Thiết nghĩ, sự việc đã rõ ràng, lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé cần sớm rà soát, kiểm tra lại các nội dung theo văn bản tham mưu của Phòng Nội vụ; đồng thời tổ chức họp Hội đồng kỷ luật và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với những cá nhân liên quan theo đúng quy định, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi để chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương cán bộ và siết chặt, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Sự việc trên cũng là bài học đắt giá đối với các thầy, cô giáo Trường PTDTBT THCS Chung Chải nói riêng và giáo viên ngành Giáo dục của huyện nói chung trong sự nghiệp “trồng người”.

Bài 1: Thương học trò hay vì bệnh thành tích?

Bài, ảnh: Phạm Quang – Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top