Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm quy định về dạy thêm

10:29 - Thứ Năm, 31/10/2019 Lượt xem: 8532 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm việc bớt lại nội dung kiến thức trong giờ học chính khóa để có thể dẫn đến nhu cầu học thêm.

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không quy định việc cấp phép đối với hoạt động dạy thêm, học thêm như hiện nay mà quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương, cơ sở giáo dục, giáo viên theo hướng phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy, học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng và nghiêm cấm việc bớt lại nội dung kiến thức trong giờ học chính khóa để có thể dẫn đến nhu cầu học thêm.

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thường xuyên thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học ở các nhà trường; thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Trước đó, ngày 26-8-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT theo quy định của Luật Đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ đầu năm học 2019-2020 tới nay, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Các trường hợp cá nhân, tổ chức đã được cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được tiếp tục hoạt động đến khi giấy phép hết hiệu lực.

Ngoài việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm tại các nhà trường trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm sai quy định, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc để xảy ra sai phạm về dạy thêm, học thêm.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác