Giáo viên thi dạy giỏi không được tập dượt trước với học sinh

09:21 - Thứ Hai, 16/09/2019 Lượt xem: 9834 In bài viết

Theo dự thảo thông tư quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, yêu cầu chung với các giáo viên dự thi dạy giỏi là không được tập dượt trước với học sinh.

Giáo viên thi dạy giỏi không được tập dượt trước với học sinh.

Theo đó, việc thực hành giảng dạy của giáo viên phải được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp, không được tổ chức dạy thử ở bất cứ đâu trong năm học diễn ra hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết thực hành giảng dạy trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm chính thức dự thi. 

Cũng theo dự thảo thông tư, thời gian tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần; cấp huyện 2 năm/lần và cấp tỉnh 4 năm/lần. Thời gian tổ chức hội thi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học và phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng học tập của học sinh. 

Địa điểm tổ chức hội thi do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý và có thể chia thành nhiều cụm, căn cứ theo điều kiện địa lý và số lượng giáo viên dự thi, tuy nhiên phải bảo đảm không gây khó khăn cho giáo viên dự thi. 

P.V (Theo HNM)
Bình luận