Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả xét công nhận GS, PGS tại cơ sở giáo dục

09:15 - Thứ Tư, 24/07/2019 Lượt xem: 7144 In bài viết
Đó là một trong những nội dung trong công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019.

Ngày 22-7-2019, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 3115/BGDĐT-NGCBQLGD, gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) tại Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo đó, để việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, Bộ GD-ĐT yêu cầu, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 chỉ đạo xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Trong đó, tập trung chỉ đạo việc công khai hồ sơ điện tử của từng ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên), rà soát hồ sơ của ứng viên, thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ; thẩm định thâm niên đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Hội đồng Giáo sư cơ sở chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học.

Trước đây, thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở phải là giảng viên các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Tuy nhiên, theo quy chế mới, cơ sở giáo dục đại học phải có tối thiểu 9 giảng viên cơ hữu là GS, PGS. Để có đủ thành viên theo quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có thể mời GS, PGS ở trong và ngoài nước nhưng đang tham gia giảng dạy tại đơn vị mình tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác