Học sinh không được viết, vẽ vào sách giáo khoa

08:45 - Thứ Ba, 25/09/2018 Lượt xem: 5105 In bài viết
Trước những phản ánh từ dư luận về việc sách giáo khoa hiện nay chỉ dùng được một lần vì có nhiều nội dung học sinh viết trực tiếp vào sách, gây lãng phí, ngày 24-9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ban hành Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

 

Ảnh minh hoạ.

Chỉ thị nêu rõ: Để nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa. 

Các đơn vị tăng cường kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng sách tham khảo khiến cho học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng không hiệu quả, gây lãng phí. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản. 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này ở các địa phương. Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sử dụng lại sách giáo khoa trên cả nước hiện mới đạt khoảng 35%.

P.V (Theo HNM)
Bình luận