Ðiểm sáng phong trào khuyến học, khuyến tài

09:09 - Thứ Sáu, 07/09/2018 Lượt xem: 5486 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi khu dân cư là một chi hội khuyến học”, thời gian qua phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài; huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, nhà trường. Hiện nay Hội Khuyến học phường Mường Thanh có 38 chi hội với gần 2.700 hội viên. Trong đó, có 32 chi hội khuyến học tổ dân phố, 5 chi hội trường học và 1 dòng họ học tập.

Ðể phong trào khuyến học, khuyến tài được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư, Hội Khuyến học phường Mường Thanh đặc biệt chú trọng đến phong trào xây dựng xã hội học tập. Hội tích cực phổ biến, tổ chức cho hội viên, hộ gia đình, đơn vị, tập thể đăng ký xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Ðây được coi là một trong những thành tựu nổi bật của công tác khuyến học trên địa bàn phường Mường Thanh trong 5 năm qua. Ðến nay, toàn phường có trên 1.850 gia đình hội viên đăng ký “gia đình học tập”; 32/32 tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập, 1 dòng họ đăng ký dòng họ học tập. Ngoài việc xây dựng truyền thống học tập trong gia đình, các hội viên còn tích cực vận động khuyến học ngoài xã hội, đồng thời xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, có mối quan hệ tốt với người xung quanh, không để thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Theo thống kê, hàng năm, phường Mường Thanh có từ 95 - 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Nhận thức rõ công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào khuyến học, Hội Khuyến học phường Mường Thanh đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khuyến học. Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận động hội viên và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn phường tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Trong 5 năm qua, có gần 4.600 lượt em đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp được Hội Khuyến học phường khen thưởng với tổng số tiền 675 triệu đồng. Các chi hội trường học vận động phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp. 5 năm qua đã tổ chức khen thưởng cho trên 570 lượt giáo viên và hơn 2.000 học sinh.

Ông Nguyễn Quang Thích, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Mường Thanh cho biết: Qua tổng kết, xếp loại hàng năm, toàn phường có 33/38 Chi hội hoạt động tốt, không có chi hội yếu kém. Ðó là cơ sở để Hội Khuyến học phường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiệu quả hơn. Ðể công tác khuyến học trên địa bàn phường phát triển ngày càng bền vững, trong thời gian tới Hội Khuyến học phường Mường Thanh sẽ tiếp tục củng cố tổ chức đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ðồng thời, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội và hội viên; chủ động tham mưu cho Ðảng ủy, UBND phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn ủng hộ kinh phí xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, duy trì quỹ từ 30 - 50 triệu đồng. Ðặc biệt, chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “gia đình học tập” với 3 tiêu chí: tất cả con em trong gia đình ở độ tuổi đều đến trường học tập, kết quả đạt khá, giỏi trở lên; người lớn tuổi trong gia đình (trừ người già, ốm đau) đều có kế hoạch và nội dung học tập; các thành viên trong gia đình tích cực tham gia công tác khuyến học, coi học tập nằm trong các tiêu chí của việc xây dựng “gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Ðức Huy
Bình luận
Back To Top