Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

09:02 - Thứ Tư, 05/09/2018 Lượt xem: 4594 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 29), Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương. Với quyết tâm cao, có nhiều sáng tạo, đổi mới, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là thực hiện mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

 

Hoạt động trải nghiệm của trẻ ở Trường Mầm non Mường Báng số 2, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa).

Ngành Giáo dục và Ðào tạo thực hiện xác định mục tiêu chuẩn “đầu vào” của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo theo chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông hiện tại đối với từng bậc học, môn học. Ðối với giáo dục mầm non thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung và Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường và khả năng, nhu cầu của trẻ; chú trọng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và các giải pháp nâng chất lượng giảng dạy đối với lớp ghép. Nhờ đó, năm học 2017 - 2018, 100% trẻ dân tộc thiểu số cấp mầm non được tăng cường Tiếng Việt. Giáo dục phổ thông đã chủ động rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình theo hướng giảm tải, giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, phát huy các thành tố tích cực, tiên tiến của mô hình VNEN về tổ chức lớp học, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo… Ngành tiếp tục áp dụng mô hình trường học mới Việt Nam tại 157 trường đủ điều kiện với 1.778 lớp; 41.689/51.114 học sinh lớp 2, 3, 4 (chiếm 81,6%); 66 trường THCS thực hiện mô hình trường học mới. Thực hiện hiệu quả việc dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tại 163 trường với 492 lớp, dạy tăng thời lượng môn Tiếng Việt lớp 1 từ 350 tiết lên 504 tiết ở các trường tiểu học áp dụng Chương trình Công nghệ giáo dục và các xã đặc biệt khó khăn. Sau 5 năm triển khai chương trình Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, một số địa phương có nhiều học sinh dân tộc thiểu số chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt, như: Mường Nhé, Ðiện Biên Ðông, Nậm Pồ, Tủa Chùa... Năm học 2017 - 2018, số học sinh tiểu học học tập theo mô hình VNEN đạt 62%; tỷ lệ huy động học sinh độ tuổi 11 - 14 tuổi ra lớp đạt 94,7% (tăng 6,5%; tỷ lệ huy động học sinh từ 15 - 18 tuổi ra lớp đạt 57,7% (tăng 5,4% so với năm học 2013 - 2014).

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ cho giáo dục và đào tạo được quan tâm. Hiện nay, toàn ngành có 9.018 phòng học (trong đó gần 61% phòng học kiên cố); 2.512 phòng công vụ, đáp ứng khoảng 64% nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên; 3.047 phòng nội trú đáp ứng gần 73% nhu cầu của học sinh, sinh viên. Các trường mầm non và phổ thông có 321 phòng tin học được lắp đặt máy vi tính, đáp ứng 60% nhu cầu thực hành môn Tin học của học sinh (tăng 15% so với năm 2013). Các cơ sở giáo dục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học, tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, thực chất, toàn diện hơn ở cả vùng thấp và vùng cao. Giai đoạn 2013 - 2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tăng từ 96,9% lên 98,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS ổn định ở mức cao 99,9%. Số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân địa phương, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục và tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi đến trường, tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo… Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ huy động dân số 3 - 5 tuổi ra lớp đạt 98%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt hơn 99%; nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi 15 - 18 tuổi học THPT và tương đương đạt trên 70%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 97%...

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top