TP. Ðiện Biên Phủ

Tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ sở Giáo dục và Ðào tạo

09:19 - Thứ Hai, 02/07/2018 Lượt xem: 5988 In bài viết
ĐBP - Việc rà soát, bố trí, sắp xếp số trường, số lớp, số học sinh giai đoạn 2016 - 2021 đã và đang được TP. Ðiện Biên Phủ tập trung thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế chất lượng, hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ðức Ðuyện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Ðầu tháng 3 vừa qua, sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn 550 về việc tổ chức thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế của ngành Giáo dục và Ðào tạo, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong đó tập trung rà soát, bố trí quy mô trường, lớp, học sinh; xem xét việc sáp nhập các cơ sở giáo dục trên cùng một địa bàn phường, xã khi trường tiểu học, THCS có quy mô dưới 12 lớp; xây dựng và bố trí sử dụng đội ngũ biên chế, nhất là đối với việc bố trí đội ngũ kế toán, y tế làm kiêm nhiệm hoặc làm nhiệm vụ y tế trường học tại các đơn vị… Theo tinh thần hướng dẫn Công văn số 550 của UBND tỉnh, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021, tổ chức rà soát, sắp xếp số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn để bố trí dồn, ghép, bố trí số học sinh trên lớp đảm bảo theo yêu cầu. Theo đó, phương án bố trí sau khi đã rà soát thì trong năm học 2018 - 2019, cấp mầm non trên địa bàn tăng 2 lớp, 259 học sinh; cấp tiểu học tăng 2 lớp, 268 học sinh và cấp THCS giảm 5 lớp, giảm 43 học sinh so với năm học 2017 - 2018.

 

Giờ hoạt động góc của các bé mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non 20/10.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, qua việc rà soát, bố trí học sinh/lớp, trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Ðào tạo thành phố sẽ sáp nhập để thành lập được 2 trường liên cấp: Tiểu học - THCS Thanh Minh; Tiểu học - THCS Thanh Trường; thành lập mới Trường Mầm non Thanh Trường 2 bắt đầu từ năm học 2019 - 2020. Theo lộ trình, việc sáp nhập đối với Trường Tiểu học Thanh Minh và Trường THCS Thanh Minh được thực hiện ngay sau khi Trường Tiểu học Thanh Minh xây dựng mới gần Trường THCS Thanh Minh. Trường Tiểu học Thanh Trường và Trường THCS Thanh Trường sẽ sáp nhập từ năm học 2020 - 2021 khi bộ máy tổ chức biên chế các đơn vị ổn định, cơ sở vật chất đảm bảo để sáp nhập các đơn vị. Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021, căn cứ số lớp, số học sinh, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế, số lượng người làm việc gắn với vị trí việc làm cụ thể để đảm bảo số lượng người làm việc theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo quy định tại Thông tư số 06/2015 của liên Bộ Giáo dục và Ðào tạo - Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 16/2017 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về hướng dẫn khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Ðối với cấp mầm non đến năm học 2020 - 2021 sẽ tăng 77 người (64 giáo viên, 13 nhân viên); cấp tiểu học tăng 12 người (7 giáo viên, 5 nhân viên) và cấp THCS giảm 16 người (ban giám hiệu giảm 1 người, giáo viên giảm 17 người, tăng 2 nhân viên) so với năm học 2017 - 2018. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy sẽ được thực hiện theo hướng giảm số lượng tổ chuyên môn, giảm số tiết dạy kiêm nhiệm phát sinh, tiết dạy kiệm biên chế, ngân sách Nhà nước…

Tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu trên, đối với cấp mầm non, tiểu học Phòng Giáo dục và Ðào tạo thành phố tiếp tục tham mưu với UBND thành phố có phương án bổ sung số lượng người làm việc đang còn thiếu so với định mức biên chế quy định. Ðối với cấp THCS sẽ thực hiện theo hướng số lượng người nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ, thôi việc, chuyển công tác đủ để bù vào số lượng đội ngũ thừa trong các năm học tới do giảm số lớp, số học sinh trong các trường học. Việc sắp xếp, sử dụng viên chức kế toán, y sĩ làm kiêm nhiệm tại các đơn vị đã được thực hiện theo giải pháp bố trí 32 nhân viên kế toán cho 32 đơn vị trường học; đối với Trường Mầm non Sơn Ca không có nhân viên kế toán, Phòng Giáo dục và Ðào tạo đã bố trí 1 viên chức kế toán kiêm nhiệm (làm nhiệm vụ của 2 trường trên địa bàn phường). Bố trí 28 nhân viên y tế cho 28 trường học, còn 5 trường học không có nhân viên y tế đã được bố trí 5 viên chức kế toán kiêm nhiệm làm nhiệm vụ 2 trường trên cùng địa bàn. Giai đoạn 2018 - 2021 sẽ có 2 viên chức kế toán, 2 viên chức y sĩ nghỉ hưu và dự kiến nghỉ chế độ theo Nghị định 108 của Chính phủ, Phòng Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục phương án bố trí viên chức kế toán, y sĩ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tại 2 trường đảm bảo số lượng nhân viên công tác tại các trường học.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top