Đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo

09:04 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 6972 In bài viết
Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ sở giáo dục đại học xem xét bổ sung vào chương trình đào tạo các chuyên đề, nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng linh hoạt phù hợp với ngành đào tạo.

 

 

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung để thực hiện hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST). Theo đó, các trường đại học cần xây dựng đầu mối chuyên trách, tư vấn, tham mưu cho thủ trưởng cơ sở thực hiện hiệu quả hoạt động KNĐMST, xây dựng và ban hành các cơ chế khuyến khích cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vào hoạt động KNĐMST. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông qua giới thiệu các nội dung văn bản liên quan đến KNĐMST, hướng dẫn sử dụng , khai thác nguồn thông tin học liệu từ cổng thông tin KNĐMST quốc gia cho sinh viên; tổ chức xét chọn, giới thiệu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trình diễn sản phẩm về các ý tưởng, dự án KNĐMST của giảng viên, sinh viên với các doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Các nhà trường tổ chức xây dựng các chuyên đề, chương trình huấn luyện về KNĐMST hoặc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Căn cứ vào thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học xem xét bổ sung vào chương trình đào tạo các chuyên đề, nội dung liên quan KNĐMST theo hướng phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về nâng cao kiến thức, khơi dậy khát vọng của sinh viên về KNĐMST.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các nhà trường bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ tư vấn về KNĐMST tùy theo nhu cầu và điều kiện riêng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả…

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận