Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

08:36 - Thứ Tư, 02/05/2018 Lượt xem: 5426 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài ở các cơ quan tỉnh từng bước được quan tâm, chú trọng phát triển hội viên và nâng cao hiệu quả học tập. Với 34 ban khuyến học được thành lập, thu hút hơn 6.050 hội viên tham gia đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong các cơ quan, đơn vị.

 

Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh cho các tập thể ban khuyến học cơ quan tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Cùng với việc chú trọng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hội khuyến học cấp trên về công tác khuyến học; các ban khuyến học cơ quan tỉnh thường xuyên duy trì, đổi mới nội dung hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài đối với cán bộ, con em công nhân, viên chức cơ quan quản lý. Riêng trong năm 2017, đã khen thưởng 1.157 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền 221 triệu đồng; vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho 773 cán bộ, công chức tham gia học tập, nâng cao trình độ; 100% ban khuyến học xây dựng quỹ và huy động đóng góp được gần 1,4 tỷ đồng; các gia đình hội viên đã hưởng ứng thực hiện xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình đạt hơn 1,5 tỷ đồng, tạo nguồn cho con học tập ở các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp. Ðáng chú ý, một số ban khuyến học đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ khá tốt, như: Ban Khuyến học Văn phòng Tỉnh ủy (96 triệu đồng), Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh (hơn 60 triệu đồng), ngành Giao thông - Vận tải (gần 40 triệu đồng); Sở Tài chính (32 triệu đồng)… Việc sử dụng quỹ đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc tài chính; trong đó tập trung vào việc động viên khen thưởng kịp thời con cán bộ, công nhân, viên chức có thành tích cao, tạo động lực để các em hăng hái, ra sức thi đua học tập; khuyến khích, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện để cán bộ, hội viên được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên là đơn vị tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học nhà trường chú trọng phát triển hội viên, xây dựng quỹ khuyến học và tổ chức các phong trào thi đua. Do đa phần hội viên là học sinh, sinh viên nên hàng năm, cùng với sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, giáo viên (1 ngày lương), thì học sinh, sinh viên đều thực hiện đầy đủ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Năm 2017, quỹ khuyến học của nhà trường đạt 33 triệu đồng, tạo nguồn thực hiện công tác khen thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Ðể có cơ sở cho việc trao thưởng động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập, Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, học tập sáng tạo...

Ðẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, cuối năm 2017 chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Sở Giáo dục và Ðào tạo với Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 được ký kết. Một trong những nội dung quan trọng được Sở và Hội quan tâm hướng tới cùng thực hiện đó là tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng giáo viên, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học để giúp học sinh nghèo, động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập khá giỏi, phát triển tài năng; khen thưởng giáo viên dạy giỏi. Triển khai vận động xây dựng quỹ khuyến học gia đình, tạo nguồn lực hỗ trợ học sinh đại học, cao đẳng, học nghề; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp… Ðây là điều kiện thuận lợi để phong trào khuyến học, khuyến tài ngành Giáo dục và Ðào tạo phát triển sâu rộng, đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hội viên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng xã hội học tập.

Bài, ảnh: Gia Kiên
Bình luận