Nhiều cơ hội để sinh viên giỏi cống hiến cho ngành Giáo dục

08:26 - Thứ Ba, 17/04/2018 Lượt xem: 6557 In bài viết
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục”.

Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn nhằm xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, từ tháng 6-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước và ở nước ngoài. Cũng bắt đầu từ năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai việc theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện thu hút của các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách thu hút, phát hiện, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát hiện, theo dõi sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học...

P.V (Theo HNM)
Bình luận