Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

09:00 - Thứ Ba, 12/12/2017 Lượt xem: 3858 In bài viết
Theo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ và thực hiện việc quản lý, thu hồi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thi cấp chứng chỉ cho thí sinh đủ điều kiện, lưu ý ghi rõ trong chứng chỉ bậc năng lực ngoại ngữ của thí sinh đạt được qua kỳ thi.

 

Các sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, cao đẳng phải xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định và gửi về Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án. Tất cả các đơn vị phải công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác