Bổ sung hơn 3,1 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh các dân tộc ít người

09:08 - Thứ Sáu, 08/12/2017 Lượt xem: 3927 In bài viết
ĐBP - Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí năm 2017 cho các đơn vị để thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh các dân tộc ít người theo Quyết định số 2123/QÐ-TTg ngày 22/11/210 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 57/2017/NÐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ. Theo đó, 4 đơn vị được cấp bổ sung, gồm: huyện Nậm Pồ (1,031 tỷ đồng), Mường Nhé (1,135 tỷ đồng), Ðiện Biên (848 triệu đồng), Sở Giáo dục và Ðào tạo (123 triệu đồng). Kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị đợt này được trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương (1,859 tỷ đồng) và tạm cân đối từ nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội khác Trung ương cấp còn dư, khi được Trung ương cấp bổ sung kinh phí sẽ hoàn trả lại (1.278 triệu đồng).

Các đơn vị trên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Ðào tạo trước ngày 31/1/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí còn thiếu.

Văn Quyết
Bình luận
Back To Top