Huyện Mường Ảng

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

11:17 - Thứ Hai, 04/12/2017 Lượt xem: 3634 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Mường Ảng luôn quan tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Trong đó, quan tâm đặc biệt tới công tác phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học, huyện coi đây là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Hiện nay, huyện đang thực hiện mục tiêu duy trì chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2, phấn đấu năm 2018 huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

Ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện, cho biết: Toàn huyện có 13 trường tiểu học, trong đó có 2 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học với 240 lớp và 5.523 học sinh. Ðến nay, 10/10 xã, thị trấn của Mường Ảng được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 7/10 xã, thị trấn công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Huyện được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học - xóa mù chữ năm 1999, là tiền đề quan trọng để thực hiện PCGD tiểu học đúng độ tuổi năm 2008, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 năm 2015. Với những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường đáng kể đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu cho dạy và học. Với tổng số 269 phòng cấp tiểu học, trong đó: kiên cố 102 phòng, đạt 36,8%; bán kiên cố 131 phòng, đạt 51,2%; 36 phòng tạm chiếm 12%. Ðội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng được tăng cường về số lượng và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Tổng số giáo viên tiểu học 345 giáo viên, 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghề nghiệp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp đối với các lớp học 2 buổi/ngày. Công tác xã hội hoá giáo dục từng bước được được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức về học tập của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác huy động và tuyển sinh, đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ về công tác PCGD và nhu cầu học tập của con em trong độ tuổi có nhiều chuyển biến rõ rệt. Mạng lưới trường lớp không ngừng được mở rộng và quy hoạch hợp lý đã tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Hàng năm các trường luôn quan tâm tới công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, vận động trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã đến trường. Trong những năm qua huyện huy động 99,9% học sinh trong độ tuổi ra lớp kể cả học sinh khuyết tật.

Ðể duy trì và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học các trường còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ giáo viên. Bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với chuyên môn và sở trường cũng như điều kiện gia đình của giáo viên để họ an tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ðộng viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên của trường tham gia tự học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học, qua đó duy trì và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học.

Dương Phương
Bình luận

Tin khác