Xác định 11 nhiệm vụ giáo dục quan trọng

15:15 - Thứ Hai, 23/01/2017 Lượt xem: 4589 In bài viết
Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chương trình đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục và đào tạo; rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp ở giáo dục phổ thông; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; tăng cường hội nhập quốc tế trong GD-ĐT; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất Iượng các hoạt động GD-ĐT…

 

Trong đó, đáng chú ý, Bộ GD-ĐT xác định rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc là một trong giải pháp quan trọng. Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì ban hành các chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Trên cơ sở những nguyên tắc, các chuẩn, quy chuẩn về đảm bảo chất lượng do bộ ban hành, các địa phương thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương. Bộ GD-ĐT cũng đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm gắn với quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục quốc dân nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội. Ưu tiên quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm cân đối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng theo hướng giảm bớt số lượng, tập trung đầu mối để nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo…

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top